نگذارند شکوفا بشود و خوف این را دارند که این انقلاب به جاهای دیگری که منافع آنها در آنجاها هست، صادر بشود. و شماها را سرد کنند و شماها را سست کنند، به خیال اینکه با اینطور توطئه‌ها می‌توانند ملتی [را] که برای خدا و اسلام قیام کرده است، [سست کنند.] این ملت تا اسلام هست، به جای خودش ایستاده است و خدمت می‌کند.
این ملت برای دنیا قیام نکرده است که اگر جوانش گرفته شد، رو برگرداند. این ملت قیامش نظیر قیام انبیا و قیام ائمه هدی‌ است، نظیر قیام حضرت ابی عبدالله سیدالشهداست.
ملتی که انگیزه قیامش اسلام و ایمان است، به اینطور امور سرد و سست نمی‌شود. همه قدرتهای عالم هم که بر ضدش قیام بکنند و قیام کرده‌اند، اینها را از مقصد خودشان و انگیزه خودشان بر نخواهد گرداند. و ما می‌دانیم که این سازمان عفو بین المللی که تقاضا کرده است بیاید در ایران و ببیند در اینجا چه می‌گذرد، این مأمور است که بیاید در ایران و ایران را محکوم کند. اینها مأمورند که همه‌شان دست به هم بدهند و این نهضت اسلامی را سرکوب کنند؛ یعنی، اسلام را سرکوب کنند. اینها از اسلام ترسیده‌اند و از اول هم از اسلام می‌ترسیدند، لکن اکنون که سیلی خورده‌اند از اسلام، خوف آنها بیشتر است.
قیام ملتها، با الهام از انقلاب اسلامی
اینها می‌بینند که در تمام دنیا، در حتی سیاه‌های خود امریکا، زمزمه‌های فنای آنها دارد بلند می‌شود. اینها دیدند که اسلام قدرتی دارد که خودش به پیش می‌رود و خودش مردم را و جناحهای متدین را و جناحهای مظلومین را بسیج می‌کند - و ان شاء الله، با این قیامِ همگانی مستضعفین جهان فاتحه ابرقدرتها خوانده خواهد شد. اینها از این می‌ترسند. اینها به ایران کار ندارند، به ملت ایران کار ندارند؛ اینها به اسلام کار دارند.
ملت ایران چون سمبل اسلام است و با هدایت اسلام قیام کرده است و این قیام صادر شده است به کشورهای دیگر و هر یک از کشورها قیام کرده‌اند و درصدد قیام هستند و پشتیبانی می‌کنند از این قیام انسانی - اسلامی ایران، آنها خوف این را دارند که در منطقه، بلکه در همه جهان منافع خودشان را و سلطه خودشان را از دست بدهند. الآن مصر قیام‌