بلندتر شد و صفها فشرده‌تر. از اول انقلاب تا حالا هیچ شما سستی به خودتان راه ندادید. این قشر توده میلیونی مردم، این توده مستضعف و این زاغه نشینان و متوسطین در این میدان حاضر و ناظر بوده‌اند و هستند و ایستاده‌اند و در مقابل همه قدرتها تا آخر ایستاده‌اند. و زن و مرد ایران با اینکه شهدای بسیار داده است و نمی‌شود گفت در شهری نیست که شهید نداشته باشیم، شهدا نداشته باشیم، مع ذلک، به قدرت آنها افزوده شده است و قیام و انقلاب آنها زیاد شده است و ان شاء الله تعالی، صفها فشرده‌تر خواهد شد و تا آنجایی که ظلمها و ریشه‌های فاسد ظلم را و قدرتها و ریشه‌های فاسد قدرت را از این کشور بیرون کنند و قطع کنند، ایستاده‌اند.
و من امیدوارم که ملتهای دیگر هم توجه بکنند و اقتدا بکنند به این ملت ایران. ملت مصر اعتنا نکند به این حکومت جائری که اعلام می‌کند که ما هرکس اسم از اسلام ببرد سرکوب می‌کنیم. بدانند که اسلام در مصر در خطر است و واجب است بر زن و مرد مصری که قیام کنند و این حکومت فاسد را، که از اول اعلام جنگ با اسلام داده است، سرکوب کنند. و زن و مرد عراق [هم‌] قیام کنند و این شخص فاسد را، که از اول با اسلام مخالف بود، لکن خودش را به اسلام می‌بندد برای اینکه مردم را اغفال کند - و ما حزب بعث عراق را می‌شناسیم و می‌دانیم که اینها به اسلام عقیده ندارند و دشمن اسلامند و اسلام را خار راه خودشان می‌دانند - بر همه ملت عراق است که قیام کنند و این جرثومه فساد را از بین ببرند. و بحمدالله، در ایران در حال شکست هستند و بزودی ان شاء الله، از ایران، بزودی ان شاء الله، خاک ایران از لوث وجود اینها پاک خواهد شد.
یک کلمه هم راجع به این مربیان و اولیای اطفال که آمده‌اند در اینجا هستند عرض کنم و آن اینکه شماها باید با هم دست به دست هم بدهید و این بچه‌ها را تربیت کنید به تربیت اسلامی. شما ببینید که اسلام بود که شما را از شرّ قدرتها و از سلطه قدرتها نجات داد. تعلیمات اسلام است که شما را آنطور پایدار می‌کند که در مقابل همه مشکلات ایستادید. هدف مخالفین شما این است که بچه‌های شما را از اسلام منحرف کنند.
جوانهای شما را از اسلام منحرف کنند. توجه کنید که کودکها را، جوانها را به تعلیمات‌