دادید. در عین حالی که همه بوقهای تبلیغاتی جهان و خصوصاً امریکا و اسرائیل بر خلاف شما تبلیغات می‌کنند و دروغ پردازی می‌کنند و اگر یک خطایی یا یک غیر خطایی از شما واقع بشود، بزرگ می‌کنند و اگر در یک محکمه‌ای با تمام مقررات صحیح آن، یک نفر را اعدام کنند، آنها می‌گویند که بچه‌ها را اعدام کردند، کودکها را گرفتند و اعدام کردند. گفته‌اند که در خیابانها همان جا اعدام کنید و اصلاً دادگاه نمی‌خواهیم! این تبلیغات سرتاسری دنیا برای این است که آنها دستشان از ایران و نفت ایران و ذخایر ایران و سایر چیزها کوتاه شده است، زبانشان باز شده است به هرزه گویی و فحاشی و تهمت.
اعجازآفرینی ملت قهرمان ایران
شما ملت مظلوم ایران، که از همه طرف به شما حمله شده است و می‌شود، چه حمله تبلیغاتی و چه حمله تسلیحاتی، در مقابل همه ایستادید و ایستادگی شما هر روز افزون می‌شود، و امیدوارم که هر روز افزونتر بشود. شما در این قرن معجزه کردید. ملت ایران ملت معجزه آسای قرن است. هیچ ملتی در دنیا نمی‌تواند بگوید که ما در مقابل همه قدرتها ایستادیم. در صورتی که قدرتهای بزرگ اسلحه‌های محیرالعقول دارند و حتی محمدرضا هم مجهز به تمام سلاحهای مدرن بود، مع ذلک، شما، بچه‌های شما، جوانهای شما، مرد شما، زن شما، آمدند بیرون و با دست خالی در مقابل مسلسلها و تانکها و توپها ایستادند و آنها را شکست دادند. و شما از این به بعد هم همین ملت هستید و از این به بعد هم انگیزه شما همه اسلام است و چنانچه شهید بشوید در آن عالَم در صف شهدای صدر اسلام و شهدای کربلا هستید و اگر پیروز بشوید، آن هم به نفع شماست. شهادت به نفع شما، پیروزی به نفع شما همه پیروزی است.
بوقها هرچه می‌خواهند بگویند. مفسدین هرچه می‌خواهند عمل کنند. انفجارها هر چه می‌خواهد بشود. آتش سوزیها هرچه می‌خواهد بشود. همه اینها را این ملت رزمنده بزرگ تحمل می‌کند و به پیش می‌رود. و ما دیدیم که از اول نهضت تا حالا هر روز قدمها