حسب نوع هستند و اگر چنانچه کاری بخواهد بشود با دست همین روحانیون کارهای مثبت انجام می‌گیرد. از این جهت، الآن بیشتر از سابق توجه به این معنا کرده‌اند و در بسیاری از بلاد، این مسائل را و ایجاد اختلاف را بین روحانیون و مردم می‌خواهند بکنند.
البته آن چیزی که لازم است این است که خود آقایان توجه بکنند در هر جا که تشریف دارند که اگر یک همچو دستهایی پیدا شد که به واسطه یک فضولیهایی که می‌کنند، بخواهند اختلاف بین روحانی و روحانی بیندازند یا روحانی و مردم بیندازند و اینها توجه بکنند به اینکه نگذارند این کار بشود، از اول جلویش را بگیرند؛ نگذارند ریشه‌دار بشود. این از مسائل بسیار مهمی است که باید به آن توجه بشود؛ هم از طرف ائمه جمعه که هر جمعه خطبه می‌خوانند برای مردم تنبه داده بشود و هم بر ائمه جماعت [است‌] که با مردم تماس دارند. و توجه [کنند] به اینکه مبادا یکوقتی ما بیدار بشویم و اختلاف حاصل شده باشد. باید از حالا جلویش را، اوّلی که می‌خواهند یک کاری، یک فضولی می‌خواهند بکنند، جلویش را بگیرند. مِن جمله، از این چیزی که از همین رشته است این است که بعض شاید از همین منافقین و از همین منحرفین باشند که نسبت به بعض مراجع اهانت می‌کنند و این خودش مبدأ یک اختلافی می‌شود با اسم اینکه من با فلان مرجع یا فلان شخص دوستم. با این اسم، می‌خواهند یک روحانی بزرگ را اهانت کنند و این مبدأ بشود که دودستگی پیدا بشود در کشور. و این از امور مهمی است که باید جلوگیری بشود. آقایان در هر جا یک همچو چیزی دیدند و همین‌طور آقایان بلاد هر جا که هستند، ائمه جمعه - خصوصاً - احساس این معنا را کردند که می‌خواهند اینها یک کار اختلاف‌انگیز و فتنه‌انگیز ایجاد کنند، خودشان جلویش را بگیرند.
بزرگنمایی نقاط ضعف توسط دشمن
و از آن طرف هم البته خود آقایان توجه دارند که اینها، آنهایی که مخالفند با روحانیت، می‌خواهند که یک نقطه ضعفی پیدا بکنند، این نقطه ضعف را بزرگ بکنند.
اگر فرض کنید که از یک کسی که متکفل قضا هست یا از کسی که متکفل یکی از امور