سخنرانی
زمان: صبح 3 آذر 1360 / 27 محرّم 1402
مکان: تهران، جماران
موضوع: لزوم بررسی و حل مشکلات آوارگان جنگزده
حضار: اقشار مختلف مردم - مسئولان بنیاد مستضعفان و بنیاد امور جنگزدگان، جانبازان، مهاجران مناطق جنگی و قائم مقام و معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور
بسم الله الرحمن الرحیم
تحول ملت، با دست غیبی خدا
این دست غیب است که این تحولات را در کشور ما ایجاد کرده است. اگر شما گمان کنید که تمام بشر و تمام قوای انسانی جمع بشوند و بتوانند یک قلب را تحویل و تحول بدهند، هرگز نخواهد شد. این خداست که در یک شب، کأنّه قلبهای این ملت را متحول کرد و تمام این ملت را در مقابل آن قدرتهای بسیار عظیم شیطانی به ایستادگی واداشت و دست همه قدرتها را از کشور شما کوتاه کرد. و این قدرت الهی است که به جنگزده‌های ما، به عزیزان ما که آواره شده‌اند از محل خودشان، قدرت عنایت کرده است که در مقابل نارساییها و در مقابل زحمتها و کمبودها ایستادگی کنند، بلکه خودشان کمک کار باشند و این قدرت الهی است که شما جوانها را وادار می‌کند که در بنیاد مستضعفین به خدمت مستضعفین باشید.
این ملت را خدای تبارک و تعالی با دست عنایت خودش و با قدرت کامله خودش قدرتمند کرد و متحول کرد به انسانهای الهی؛ انسانهایی که برای خدا قیام کردند و برای خدا ادامه می‌دهند. برای خدا در جبهه‌ها جنگ می‌کنند و برای خدا در خارج جبهه خدمت می‌کنند. برای خدا در بنیاد مستضعفین خدمت می‌کنند و برای خدا زحمت و مشقت را خریداری می‌کنند. و این قدرت خدای تبارک و تعالی است که جوانهای ما را عاشق شهادت کرده است که این عزیزان بیایند اینجا و از آنها کسانی اصرار کنند که من‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>