نیم کرده‌اند و در کربلا آنطور کردند با اولاد رسول الله، لکن چون برای خدا بود و چون حق بودند، تمام مشکلات آسان می‌شود. مشکلات، مشکلات مادی است، مشکلات مادی در مقابل معنویات نمی‌تواند عرض اندام کند. آنهایی که به معنویت مجهزند، آنهایی که به خدا متصل هستند و آنهایی که به مبدأ وحی متصل هستند، آنها را امور مادی از مقاصد خودشان باز نمی‌دارد.
ارزش خدمت به مستضعفین و جنگ زدگان
و شما توجه داشته باشید؛ شمایی که خدمت به مستضعفین می‌کنید و شمایی که خدمت به جنگزدگان می‌کنید! و امید است ان شاء الله - و هست اینطور که - انگیزه‌های شما انگیزه‌های اسلامی - انسانی باشد. شما بدانید که در یک طاعت بزرگ هستید و همیشه به طاعت حق تعالی قیام کرده‌اید و ثواب شما، ثواب عبادتهای پنجاه - شصت ساله دیگران است. و من امیدوارم که این کشور با همین قدرت که تا اینجا آمده است و با همین تعهد و با همین بیداری، که از اول قیام کرده است و تا اینجا رسانده است، باقی باشد این نهضت و این انقلاب و قیام، تا صاحب اصلی ان شاء الله، بیاید. و ما و شما و ملت ما امانت را به او تسلیم کند.
و شما عزیزان متعهد، عزیزان متعهد و عزیزانی که برای خدای تبارک و تعالی کار می‌کنید، از هیچ امری از امور، از انتقاداتی که ممکن است بعض از جناحهای فاسد بکنند، چه در بنیاد مستضعفین و چه در بنیاد جنگزدگان، دلسرد نباشید؛ برای اینکه، شما برای خدا انجام وظیفه می‌کنید و کسی که انجام وظیفه برای خدا می‌کند پیروز است. با قدرت کارهای خودتان را انجام بدهید و با قدرت بهتر از سابق رسیدگی کنید به امور. و شما بدانید که رسیدگی به امور مستضعفان و رسیدگی به امور جنگزدگان، که اینها بندگان خدا هستند و خداوند به آنها عنایت دارد، از عبادات بزرگ است. خداوند ان شاء الله، به همه شما توفیق عنایت کند. و به جنگزده‌های ما و به آنهایی که جوان از دستشان رفته است، آنهایی که خانمانشان از دستشان رفته است، صبر و اجر عنایت فرماید.
والسلام علیکم و رحمة الله
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>