برسد.
من رنجهایی که در جنوب و در غرب به برادران و خواهران ما وارد می‌شود می‌دانم و متأثر هستم. و همه مؤمنین و همه مسلمین متأثر هستند. لکن شما بدانید که اینطور دست و پا کردن و اینطور بر خلاف موازین همه کشورهای عالم و همه جنگهای دنیا عمل کردن و از خارج و دور، موشک به شهرها انداختن و اینطور کارهای ناجوانمردانه کردن، اینها از ضعف آنهاست. آنها که رانده شدند از آبادان و شکست مفتضحانه خوردند و امید است که ان شاء الله، از جاهای دیگر هم رانده شوند و شکست مفتضحانه بخورند، آنها نمی‌توانند مقابله کنند. از دور، از راه‌های دور موشک پرتاب می‌کنند، آن هم در خانه‌های مسکونی، در مساجد، در بیمارستانها و جاهایی که مردم بی‌گناه هستند. لکن ما بر حقیم، ملت ایران بر حق است و ما در مقابل ظلم، ایستاده‌ایم. از اول هم که ملت ایران قیام کرد، در مقابل ظلم ایستاد و در مقابل کفر ایستاد و مقصدش این بود که جمهوری اسلامی باشد و از قید و بند گرفتاریهای خارجی رهایی یابد. و این مقصد، مقصدی است الهی و این مطلب، مطلبی است که اسلام امر فرموده است.
و شما برادرهایی که در جبهه جنگ می‌کنید و شما برادرهایی که آسیب جنگی دیدید، و شما برادر و خواهرهایی که مصیبت دیده‌اید برای خدا بوده است و خداوند تبارک و تعالی جبران خواهد کرد. و من امیدوارم که بزودی ان شاء الله، این جنگ تمام بشود و این خرابیهایی که به دست کفار بر ما وارد شده است، بزودی جبران بشود و خانه‌ها بهتر از اول ساخته بشود. و ان شاء الله، زندگی عادی خودشان را این مسلمین عزیز و این ساکنین جنوب و غرب، زندگی اصیل خودشان را از سر بگیرند.
عمده این است که چون ما به حق هستیم، و ما اسلام را می‌خواهیم و ما پیاده شدن احکام اسلام را می‌خواهیم، تمام ضربه‌هایی که وارد می‌شود، تمام اینها قابل تحمل است. این ضربه‌ها به ما تنها وارد نشده است. شما در طول تاریخ از زمان آدم - علیه السلام - تاکنون ملاحظه می‌کنید که تمام انبیا و تمام اولیا و تمام بزرگان دین در مقابل ظلم ایستاده‌اند و صدمه دیده‌اند، ایستاده‌اند و با آتش، آنها را سوزانده‌اند و با اره آنها را دو
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>