برایشان جرمی ثابت کنند، جز اینکه مردم را ارشاد می‌کنند، جرمی ندارند. آقای دستغیب را شاید شما آقایان کمتر بشناسید، لکن من می‌شناسم ایشان را. ایشان یک مرد وارسته به تمام معنا و معلم اخلاق، مرشد مردم و هرچه در صحبتهایش هست معنویات و دعوت به خدا و دعوت به اسلام است. مع ذلک، اینها بنایشان بر این است که آنهایی که بیشتر دعوت به اسلام می‌کنند آنها را بیشتر هدف قرار بدهند. از قراری که گفتند در اعلامیه‌ای که این مجاهدین فاسد، منافقین داده‌اند به افراد خودشان، این است که معمم را بکشید، هر معممی دیدید دیگر سؤال نکنید که این چه کرده، این عمامه خودش جرم است. و این عمامه جرمی است که در سابق هم بود این جرم و لهذا، هدف نوکرهای انگلیس هم در سابق همین بود که این عمامه را از بین بردارند و هرچه صالحتر، بیشتر باید از بین برود. و نکته‌اش هم این است که آن چیزی که آنها از آن می‌ترسند از اسلام است و آن چیزی که باز تشخیص دادند این است که اینها داعی اسلام هستند و اینها به مردم اسلام را یاد می‌دهند و دعوت می‌کنند مردم را به اسلام؛ از این جهت، بیشتر از سایر طوایف مورد نظرشان هست و هدفشان.
از بین بردن علما، برای استثمار مستضعفین
آقایان باید توجه کنند که مسائل اینطوری مخصوص به زمان ما نیست. از صدر اسلام تا حالا هدف، هدف مستکبرین همین بوده است که برای چاپیدن مستضعفین، آنهایی که طرفدار آنها هستند که علمای بلاد هستند، آنها را از بین ببرند. این یک سیره‌ای بوده است از آنها و سنت سیئه‌ای بوده است از آنها و ما باید به آنچه تکلیفمان هست عمل بکنیم. و بحمدالله الآن هرچه از این فسادها واقع می‌شود و هرچه از این جنایات واقع می‌شود، مردم بیشتر توجه به عمق مسئله پیدا می‌کنند.
اگر آن وقت این گروه‌های فاسد می‌توانستند یک دسته‌ای را بازی بدهند به اینکه ما برای خلق داریم کار می‌کنیم و می‌خواهیم اشخاص فاسد را از بین ببریم و این حکومت، حکومت فاسد است، کم کم دارند خودشان مسائل خودشان را رو می‌کنند و خودشان‌