را اطمینان بدهید که پیروز هستند و خدای تبارک و تعالی وعده‌اش تخلف ندارد؛ وعده پیروزی داده به کسی که برای خدا قیام می‌کند و نصرت می‌کند اسلام و دین خدا را. و جوانها را از اینکه خدای نخواسته یک وقتی به دام این اراذل بیفتند، باید خیلی تحذیر کنید. اینها در همه جا باز هم دارند [توطئه می‌کنند]؛ اشخاصی که انحراف می‌خواهند حاصل کنند. جوانها و بچه‌ها هم زود انفعال پیدا می‌کنند از یک صحبتی و نمی‌گذارند آنها هم که مسائل ایران به آنها برسد؛ آنها را نمی‌گذارند گوش کنند به این مسائل. شما در نمازهای جمعه، در جماعات، سایر آقایان در جماعاتشان، در جُمعاتشان مردم را اطمینان بدهند که پیروزی هست برای شما. مردم هم بحمدالله حاضرند در صحنه و مادامی که اینطور انسجام هست بین مردم و گروه‌های مختلف، بین ارتش و مردم، بین روحانیون و ارتش، تا این محفوظ باشد، ایران محفوظ است، هیچ نمی‌شود که کاریش کرد. و من امیدوارم که آقایان جدیت کنند مردم را دعوت به تقوا، دعوت به آرامش، دعوت به توجه به مسائل.
و البته می‌دانید که مسئله، مسئله سمنان تنها نیست که نارساییهایی هست، انقلاب است؛ پشت سر انقلاب نارساییها زیاد است، خصوصاً یک جایی که همه چیزش را داده بودند به غیر. آن نفت فراوان را بطور شاید رایگان دادند به خارج و اگر یک پولی هم به آنها دادند، خرج خودشان کردند و پولها را در خارج برای خودشان حفظ کردند و همه جهات ایران را وابسته کردند. همه جهات ایران را منحرف کردند و رفتند، فرار کردند. در یک همچو محیطی البته باید همه جدیت کنند که ان شاء الله، اصلاح بشود و نباید توقع از این داشت که دولت بتواند یک همچو چیزی را زود انجام بدهد. دولت هم از خود مردم است و می‌دانید که یک دولتی که بخواهد یک کاری را عمداً بکند نیست. البته نارساییها من می‌دانم هست، نه اینکه فقط در شهر شما و استان شما، در همه جا یک مسائلی هست، اما باید با توجه دادن مردم به اینکه مردم هم امروز باید این کارها را با پشتیبانیشان از دولت انجام بدهند. امیدوارم که بزودی این مسائل حل بشود و ان شاء الله بازسازی بشود ایران، از آن فسادهایی که در آن بود، بکلی تطهیر بشود و بحمدالله تا حالا هم خیلی‌