و ید واحده باشند و معتصم به «حبل الله» باشند (1). امریکا باید به حسب آن تزی که دارد و آنکه اختلاف بین مسلمین بیندازد و بهره برداری کند و همه حیثیت مسلمین را و دارایی مسلمین را و ذخایر مسلمین را بچاپد و مسلمین را به حال مصرفگرا نگه دارد.
آنها البته روی مقاصد پلید خودشان این مسائل را پیش می‌آورند و ما هم از آنها توقع اینکه اینطور نباشند نداریم، اما مسلمین یعنی سران مسلمین، اینها را ما از آنها شکایت داریم و باید فریاد بزنیم از دست اینها که خودشان را طرفدار اسلام معرفی می‌کنند و برخلاف نص قرآن کریم و برخلاف سنت رسول الله اعظم عمل می‌کنند و برخلاف مصالح کشورهای زیردست خودشان عمل می‌کنند. مشکل مسلمانها این حکومتهایی است که بر آنها دارند حکومت می‌کنند و این اختلافاتی است که با دست خود آنها در بین خودشان ایجاد می‌شود.
اگر نبود این طرح امریکا و طرح دوم امریکا به دست فهد (2) و طرحهایی هم که بعدها خواهند درست کرد، اسرائیل به خودش حق نمی‌داد که بیاید و ارتفاعات جولان را به خاک خودش ملحق کند. این طرحها موجب اختلاف شد و راه را باز کرد برای اسرائیل و شما گمان نکنید که قضیه ارتفاعات جولان است فقط، قضیه بیشتر از این مسائل است و هیچ کس نباید گمان کند که این دستگاه‌هایی که درست شده است از قبیل سازمانهای بین المللی، سازمانهای حقوق بشر و امثال اینها، برای منافع ملتها قدمی بردارند و هیچ وقت گمان نکنید که مخالفت این سازمانها تأثیری داشته باشد در جنایات اسرائیل و امثال اسرائیل. امریکا هم اظهار مخالفت کرده است با این الحاق، لکن کدام آدم عاقلی است که باورش بیاید که اسرائیل بدون اجازه امریکا و بدون تفاهم با او این اعمال را انجام بدهد؟ اشکال در این بی‌توجهی حکومتهاست که منافع خودشان را می‌دهند، ذخایر خودشان را تقدیم می‌کنند و در ازای آن ذلت برای خودشان و برای ملتشان به هدیه‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>