باشید و به حکم عقل عمل کنید و عقل و اسلام می‌گوید شما با هم متحد باشید و اگر متحد باشید هیچ کشوری به شما نمی‌تواند تعدی کند. اسرائیل جرأت به خودش نمی‌دهد که در این کشورها باقی بماند و در زمینهای غصبی باقی بماند اگر شما با هم متحد بشوید. اکنون که با هم اختلاف دارید، اسرائیل فریاد می‌زند که هیچ قدرتی نمی‌تواند [با ما مقابله کند]؛ برای اینکه او پشتوانه‌اش امریکاست و ملتهای ما پشتوانه‌شان خداست.
چه شده است که شما جبهه گیری می‌کنید؟ می‌دانید که این جبهه گیریها برای شما نفعی ندارد بلکه ضرر دارد. اسلام از شما وحدت می‌خواهد، اسلام از شما اتحاد می‌خواهد. اعتصام به حبل الله می‌خواهد. چرا با هم اعتصام به حبل الله نمی‌کنید و هرکس به یک شاخه، یا شرق یا غرب متوجه شده است؟ بیایید و دست از این کارها بردارید و همه با هم متحد شوید و همه با هم برادر شوید. همان‌طور که خدای تبارک و تعالی فرموده است که مؤمنین برادر هستند (1)، برادر با هم باشید و دست رد به سینه مخالفان اسلام بزنید و مطمئن باشید که اگر با هم متحد بشوید پیروز هستید و هیچ قوه شرقی و غربی نمی‌تواند به شما حکومت کند. من از خدای تبارک و تعالی وحدت کلمه مسلمین، آشنا شدن سران مسلمین به احکام اسلام، آشنا شدن به مصالح مسلمین را خواستارم و توفیق همه را از خدای تبارک و تعالی امیدوارم و توفیق شما برادران که در نهضت سوادآموزی هستید از خدای تبارک و تعالی خواستارم.
والسلام علیکم و رحمة الله