اینکه همه مسلمان هستند، در آرمانهای اسلامی با هم باشند، این خوب است یا هر کشوری با کشور دیگر مخالف؟ آنچه می‌تواند مشکلات همه کشورها را و مسلمین را از بین ببرد، آیا اخوّت بین مسلمین است که خدای تبارک و تعالی به او سفارش فرموده است یا تفرقه بین مسلمین است؟ دولتها اگر با هم متحد و برادر باشند بهتر می‌توانند آن چپاولگرها را از صحنه خارج کنند یا حالا که با هم مختلف هستند و دامن به اختلاف می‌زنند؟
تابع قرآن کریم و اسلام عزیز بودن
ما، ملت ایران، دولت ایران، همه ایرانیها دستشان را پیش همه مسلمین دراز می‌کنند و از آنها می‌خواهند که به این ملت بپیوندند و برادری را مستحکم کنند و همه مسلمین با هم پیوند اخوت داشته باشند. و ما دستمان را پیش همه دولتهای کشورهای اسلامی دراز می‌کنیم و از آنها می‌خواهیم که به ما بپیوندند و همه ما با هم برادر باشیم و همان‌طور که اسلام فرموده است ما همه دوست، برادر، با هم باشیم تا اینکه مشکلاتمان را حل کنیم.
گمان نکنند اینها که ضررشان در این وحدت ایران است. ایران یک کشور مسلم است و صلاح حال همه مسلمین را می‌خواهد. ایران با همه مسلمین خودش را برادر می‌داند و ما از همه مسلمین، دولتها، ملتها، همه می‌خواهیم که با ما متحد بشوند در این مقصدی که ما داریم و آن مقصد اسلام است.
ما هیچ مقصدی نداریم، نه حکومت می‌خواهیم به آن معنا که آن قدرتهای بزرگ می‌خواهند و نه قدرت می‌خواهیم به آن معنا و نه سلطه جویی می‌خواهیم و ما همه می‌خواهیم تابع قرآن کریم و اسلام عزیز باشیم و قرآن کریم و اسلام عزیز همه چیز ما را اداره می‌کند. عبرت بگیرند از این وحدت کلمه ایران و این اتحادی که در ایران پیدا شده است بین همه طوایف که آن همه مشکلات را که از همه عالم رو به ما آورده است حل کردند و حل می‌کنند. ببینند که یک وحدت در یک جمعیت کم و در یک محیط کوچک چطور دنیا را متوجه به خودش کرده است و چطور قدرتهای بزرگ را از خودش‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>