ترسانده است. اگر این قدرت سی و چند میلیونی ضمیمه بشود به قدرتهای سایر کشورهای اسلام که یک میلیارد - تقریباً - جمعیت هستند، این سیل بزرگ یک میلیارد جمعیتی را اگر منسجم بشوند، کی می‌تواند درهم بشکند؟
اعلام اخوت با مسلمین جهان
ما به حسب حکم خدای تبارک و تعالی اخوت خودمان را با همه مسلمین جهان، با دولتهای کشورهای اسلامی، با ملتهای مسلم در هر مذهبی هستند، در هر کشوری هستند، ما برادری خودمان را با آنها اعلام می‌کنیم و ما اعلام می‌کنیم که نظر تجاوز به هیچ یک از کشورهای اسلامی و غیراسلامی نداریم. ما می‌خواهیم که همه کشورهای اسلامی در محیط خودشان که هستند با هم برادر باشند، همانطور که دولت ایران و ملت ایران یک هستند، برخلاف رژیم سابق که دولت ایران بر ضد ملت و ملت بر ضد دولت بود، و لهذا، به مجرد اینکه ملت یک انسجامی پیدا کرد نتوانستند، قدرتهای بزرگ هم نتوانستند آنکه نوکر بی‌قید و شرطشان بود نگه دارند.
این انسجامی که در اینجاست ما می‌خواهیم که در همه کشورها باشد. همه مسلمین ید واحده باشند بر مَن سِواهم (1). هرکس در محیط خودش با هر حکومتی که هست و با هر مذهبی که هست در محیط خودش باشد و مستقل باشد، لکن اینکه مسلمان است با مسلمین دیگر اخوت داشته باشند، دوستی داشته باشند، پیوند داشته باشند، ارتشهای همه کشورهای اسلامی پشتیبان هم باشند. اگر این افتراق بین مسلمین نبود ممکن بود که اسرائیل با یک جمعیت کمی اینطور جسور بشود و همه حیثیت مسلمین را زیر پای خودش بگذارد؟ اگر اختلاف بین کشورهای اسلامی، دولتهای اسلامی نبود، امریکا می‌توانست حکومت کند بر همه کشورها، منافع همه کشورها را غارت کند؟ ما عازم هستیم که کشور خودمان را حفظ کنیم و مستقل، آزاد زندگی کنیم و در کنار هم همه مسلمانهای کشور، بلکه همه ساکنین کشور، مذاهب رسمی، همه با هم باشیم و کشور

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>