خودمان را حفظ کنیم و هیچ قدرتی نمی‌تواند اگر این انسجام در همین محیط کوچک و با همین جمعیت کم این انسجام باشد، هیچ کشوری نمی‌تواند آسیب برساند به ما.
دعوت از میهمانان جهت ملاحظه ایران
این آقایانی که از بلاد مختلفه آمده‌اند و در ایران الآن مجتمع هستند برای هفته مبارک وحدت، مطالعه کنند در اوضاع ایران. گوش کنند به رسانه‌های گروهی کشورهای قدرتمند و اتباع آنها و اوضاع ایران را هم ملاحظه کنند. ببینند که در ایران آن مسائلی که آنها طرح می‌کنند هست؟ دولت ایران بچه‌های خردسال را هم می‌کشد؟ دولت ایران اطفال مسلمین را هم می‌کشد؟ دولت ایران الآن متزلزل است و ورشکسته است و همه چیزش از بین رفته است؟ ملت ایران الآن روبرگردانده‌اند از جمهوری اسلام؟ در بین ملت ایران اختلاف هست؟ اینها را مطالعه کنند و از آن طرف بروند، اگر همه نمی‌توانند بروند، از هر طایفه‌ای یک چند نفری مأمور بشود که بروند و ببینند صحنه‌هایی که صدام به وجود آورده است در کشور ما، ببینند خرابیهایی که این فاسد به امر دولتهای بزرگ انجام داده است چه جنایاتی است. بروند اردوگاه‌های آواره‌های ما را ببینند، و از آن طرف بروند جنگنده‌های ما و ارتش ما و سپاه پاسداران ما و همه ملت ما که سپاه پاسداران هست، آنها ملاحظه کنند، وقتی رفتند منعکس کنند. شما که بطور آزاد آمدید و این کشور را به نور خودتان منور کردید، بروید این موارد را ملاحظه کنید. شهرستانهای ایران را ببینید که آشفته است؟ همه به هم خورده است؟ ایران دیگر متزلزل شده به طوری که نمی‌تواند سر پای خود بایستد؟ یا اینکه اینها تبلیغاتی است که می‌کنند برای اینکه مسلمین جهان را از این انسجام بزرگی که در ایران پیدا شده است غافل کنند؟
شماها که آمدید بروید به بلاد خودتان، به ممالک خودتان، مسائلی که دارید عنوان کنید.
اگر رسانه‌های گروهی به شما گوش بکنند، اگر روزنامه‌ها حرفهای شما را منعکس بکنند بروید مسائل ایران را طرح کنید. این اعجازی که در ایران پیدا شده است و این تحول عظیمی که در ایران پیدا شده است که همه برادرها در کنار هم می‌نشینند و همه با هم‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>