متحد هستند و بحمدالله هم ارتش و قوای مسلحه ایران قوی و قدرتمند است و هم ملت ایران صبور و قوی و قدرتمند. اینها نیست الّا اینکه به یک آیه از آیات قرآن عمل کردند؛ انَّمَا الْمُؤمِنُونَ اخْوَة. این آیه را همه ملاحظه کنید. همه اعتصام به «حبل الله» بکنید. (1) همه برادر باشید تا در بهشت هم - اخوان بر آن سرُوری که هستید در مقابل هم - برادر باشید. اگر اینجا برادری نباشد در آنجا هم بهشتی معلوم نیست باشد برای شما. من از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌کنم که همه مسلمین جهان را به وظایف اسلامی خودشان آشنا کند. همه حکومتهای اسلامی را با ملتهای خودشان دوست کند. تمام ملتهای اسلام و دولتهای اسلام را با هم برادر کند. و همه دانشگاهیها را با روحانیون در تمام بلاد اسلام با هم برادر کند. و من تشکر می‌کنم از گروه‌های مختلفی که تشریف آوردند اینجا و من نمی‌توانم یکی یکی را اسم ببرم و از همه بطور جداگانه تشکر کنم، فقط از بنیاد مسکن که زحمتهای زیاد کشیده‌اند در ایران - و اینجا امروز آقای رسولی (2) به من گفتند که - چون ایشان مطلعند در این امور - که اینهایی که هستند بسیار خدمتگزار و بسیار صبور و بسیار کارهای مهم کرده‌اند - از آنها تشکر می‌کنم. و از همه برادرهایی که از بلاد مختلف آمده‌اند و آنهایی که در این هفته وحدت شرکت کرده‌اند، من از همه تشکر می‌کنم و سلامت و سعادت همه را از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌کنم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>