پیام
زمان: 19 مرداد 1360 / 9 شوال 1401
مکان: تهران، جماران
موضوع: پاسخ تلگراف تسلیت حادثه زلزله کرمان
مخاطب: تئودور ژیکف (رئیس جمهور بلغارستان)
بسم الله الرحمن الرحیم
9 شوال 1401
حضرت آقای تئودور ژیکف، رئیس شورای جمهوری مردم بلغارستان
تلگراف تسلیت شما در مورد فاجعه زلزله کرمان واصل گردید. از اظهار همدردی شما متشکرم. و پیروزی ملل مستضعف جهان را بر مستکبران از خدای تعالی خواستارم.
روح الله الموسوی الخمینی