این کشور حکومت می‌کردند؛ قضاوت می‌کردند. حالا این شورای قضایی، که از علما تحقق پیدا کرده است، شما می‌گویید این شورای قضایی قدرتهای قضایی سابق بهتر بود؟! و با همه نقیصه‌ای که ما داریم و این نقیصه را هم نمی‌توانیم با این زودی از بین ببریم، مع ذلک، قضای فعلی و قدرت قضای فعلی اصلاً طرف نسبت با سابق نیست. اگر می‌گویید هست، اطلاع بدهید. رئیس دیوانعالی کشور را در سابق و حالا پهلوی هم بگذارید، دادستانها را با دادستان فعلی و همین‌طور. اینکه می‌گویید زمان محمدرضا بهتر از این بود، من نمی‌دانم. اینها چیزهایی است که هست.
خوب، می‌آییم سراغ ارتش. ارتش زمان محمدرضا بهتر از این ارتشی [است‌] که هست الآن و دارد جانفشانی می‌کند و دارد در جبهه‌ها خون خودش را می‌دهد و می‌خواهد دفاع کند از کشور خودش، شما اگر سراغ دارید یکی از این ارتشیها حالا، یکی از کارهایی که آن سپهبدها و بالاتر [ها] و پایینترها می‌کردند، اگر پیدا کردید یک نفر در بین اینها که این کارها را می‌کند، معرفی کنید، لکن نمی‌توانید معرفی کنید. شما شهربانی حالا را بدتر از شهربانی زمان سابق می‌دانید؟ شماها یادتان رفته است که رئیس شهربانی در همان قم با بزرگتر عالم شما چه می‌کرد و به شما چقدر اعتنا داشت؟ شما یادتان رفته است که یک حکومتی که می‌آمد د رقم و مرکز تشیع، با شماها چه می‌کرد؟
چه جور رفتار می‌کرد؟ و در هرجا حالا، شهربانی حالا از شهربانی زمان محمدرضا بدتر است؟! مثل پاسدارها ما داریم در زمان محمدرضا و در سابق بر او و در طول تاریخ؛ یک همچو پاسدارهایی ما داریم؟ اگر داریم، اطلاع بدهید.
عمده این است که آقایان یا بی‌اطلاع‌اند و وارد در مسائل نبوده‌اند؛ یک مسجدی رفته‌اند ویک درسی هم گفته‌اند و دیگر جهات دیگر را به آنها نگفته‌اند، یا مطلع‌اند، لکن می‌خواهند بگویند. شمایی که می‌گویید زمان رضاشاه بهتر از حالا بود، در زمان رضاشاه، شما چه وضعی داشتید؟ نه شما، مرحوم شیخ ما (1) - رضوان الله علیه - چه حالی‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>