سخنرانی
زمان: صبح 15 بهمن 1360 / 9 ربیع الثانی 1402
مکان: تهران، جماران
موضوع: اسناد جنایات امریکا و صدام
حضار: مهدی کروبی (نماینده امام و سرپرست بنیاد شهید) - جانبازان انقلاب و جنگ تحمیلی
بسم الله الرحمن الرحیم
جانبازی، سند جنایت امریکا و شجاعت جانبازان
من تشکر می‌کنم از شما برادران و عزیزان که با حال نقاهت اینجا آمدید که هم موجبات تأسف من را زیادتر کنید و هم موجبات سرافرازی من. شما عزیزان و بستگان شما و شهدا و بازماندگان شهدا، سند در دست دارید. وجود شما سند دو امر است: یکی سند جنایت امریکا و صدام وابسته امریکا و یکی سند بسیار گویای شجاعت شماست.
شما تعهد خودتان را ثابت کردید. شما ثابت کرده‌اید و سند دارید به اینکه متعهد به اسلام و قرآن کریم و ملت اسلام هستید. شما رهبران این نهضت هستید و ما از قافله عقب ماندیم. من با کمال صداقت اعتراف می‌کنم به اینکه ما سندی بر ادعایی اگر بکنیم، نداریم و شما عزیزان بدون ادعا، بدون توقع مدح و ثنا و بدون توقع پاداش، تعهد خودتان را به اسلام و قرآن کریم ثابت کردید. شما و شهیدان این ملت و بستگان شما و بازماندگان شهدا در محضر خدا با یک سند ثبت شده وارد می‌شوید و ما همچو سندی را نداریم. سعادت مال شماست و مال بستگان شما و مال شهدا و مال بازماندگان شهداست.
صدام با این جنایت ثابت کرد که مقدار تعهدش بر امریکا چقدر است و مقدار طرفداری‌اش از عرب چقدر است و شما هم ثابت کردید به اینکه تا چه اندازه این شخص جنایتکار است. جنایتکاری که برای رسیدن اربابهایش به مطامع خودشان هم ملت ایران و هم ملت عراق را می‌خواهد به تباهی بکشد. و شما ثابت کردید که امثال‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>