عزیزی که الآن در اینجا حاضر هستید، با سند جنایت امریکا، قدرت روحی خودتان از حسین و صدام بیشتر است. آنها به قدرت مادی اتکال دارند و شما به قدرت الهی اتکال دارید. کشور ما و ملت عزیز با اینکه هیچ کس و هیچ کشوری از او حمایت نظامی نکرد و در دست خودش هم هیچ چیزی که بتواند مقابله کند با قدرت شیطانی محمدرضا نداشت الّا ایمان راسخ به مکتب، قیام کرد و در 22 بهمن نظام فاسد شاهنشاهی را شکست داد و نظام مترقی اسلامی را برپا کرد و همه برای خدا بود. فریادها از سرتاسر کشور فریاد الهی بود، ندای حق بود از حلقوم شما. و خداوند وعده نصرت به شما داده است، لکن باقی باشید به آن تعهداتتان؛ شماها وفا کنید به عهد خدا، خداوند وفا می‌کند به عهد شما؛ شماها نصرت بدهید به دین خدا و خداوند نصرت می‌دهد به شما. نصرت خدا در این سه سال واضح و روشن بود؛ هر توطئه‌ای بر ضد شما و جمهوری شما بپا شد خدای تبارک و تعالی یا با دست شما یا با دست دیگران آن توطئه‌ها را خنثی کرد. و از حالا به بعد هم دلخوش باشید، دلگرم باشید که شمایی که با این سند، با این سند گویا، با این سند صریح در مقابل خدا هستید و شهدای شما با آن سند در محضر خدای تبارک و تعالی هستند، خداوند شما را نصرت می‌کند و توطئه‌ها را خنثی می‌فرماید. من تکرار باید بکنم وقتی که امثال شما قدرتمندان روحی را ببینم با این روحیه بزرگ و با این عظمت روح خجالت می‌کشم که خودم را یک انسان متعهد بدانم. من از خدای تبارک و تعالی برای شهدا رحمت و برای شما سعادت و سلامت، برای متعلقان و بازماندگان همه، عزت و سعادت و سلامت خواستارم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>