مردم و یک روحانیت مثل ایران پیدا نمی‌کنید. این را من به‌طور اطمینان عرض می‌کنم.
شما نمی‌توانید پیدا کنید در تمام [دنیا] یک حکومتی که مردم دنبالش باشند و پشتیبانش باشند؛ علتش هم این بوده است که حکومتها آن که اسلامی نبوده و آن که اسلامی بوده است با اسم «اسلام» بوده، ولی محتوا نبوده، هیچ نبوده. شما همین حکومتهایی که می‌توانید به آنها اطلاع پیدا کنید - حکومتهای اسلامی - گمان نکنید که هیچ یک از این حکومتها مردم همراهشان باشند؛ برای اینکه آنها آن طوری که این حکومت با مردم است و مردمی است، آنها نیستند.
شما ملاحظه کردید سابق هم در ایران چه جور بود وضع، وضع حکومتها در هر بلادی چه بود. بنده در جوانی، خوب، آن حکومتهای زمان قاجار را دیدم، بعد هم حکومتهای زمان اینها را. یک حکومت در یک بلدی که می‌آمد، مالک جان و مال مردم کانّه بود و مردم [باید] در مقابل او باید هیچ حرف نزنند. من خودم مشاهده کردم که حکومتی که در، مال ولایت «ثلاث» ها بود، در مرکزش گلپایگان بود و آمده بود خمین. من بچه بودم. یکی از تجار درجه یک خمین را که یک آدم بسیار متدین بود، بسیار آدم خوبی بود؛ حالا چه بهانه‌ای این مرد خبیث پیدا کرد، [نمی‌دانم‌] توی اتاقش رفته بودند، نشسته بودند، کشیدنش آوردندش توی حیاط، بستندش به چوب و به کف پایش چوب زدند، بعد هم آن فراش خبیثی که همراهش بود - من توی دالان وقتی داشت می‌رفت، دیدم - با چک به پشت گردنش زد تا بردند. حالا چی از او گرفتند، آن را دیگر من نمی‌دانم. وضع حکومتها این‌طور بود. وضع آن بالاتر از حکومتها [را] هم که شما می‌دانید. خودتان که ادراک کردید زمان رضاشاه چه بود، حالا چه بود. و شما نمی‌توانید الآن پیدا کنید یک رئیس جمهوری در تمام رؤسای جمهور، مثل این رئیس جمهوری که ما داریم؛ که روحانی باشد و واقعاً روحانی باشد، واقعاً علاقه مند به روحانیت باشد، یا یک دولتی که مردم همراهش باشند.
توصیه ائمه جمعه به همکاری با دولت
شما می‌بینید در این جنگی که واقع شده است این مردم چطور فداکاری دارند
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>