می‌کنند، این جوانها و این مادرها و این پدرها چطور دارند فداکاری می‌کنند، و اینهایی که پشت جبهه هستند از همه صنف، از آقایان روحانیین گرفته تا مردم دیگر. این تحول یک تحول الهی است؛ هیچ نمی‌شود غیر از این حساب کرد. این یک بارقه الهی است که دمیده است به این کشور و این کشور را این طوری زنده کرده است و تا این بارقه هست، هیچ ترس از آسیب نداریم. خدا نکند که یک وقتی ما اسباب این بشویم که خدای تبارک و تعالی این عنایت را بردارد، دستش را از روی سرما بردارد. ما باید به تمام معنا، متوجه این باشیم که حفظ کنیم این عنایت خدا را، این چیزی که به ما عنایت کرده ما باید حفظش کنیم. ومن از همه آقایان، که همه از خودمان هستند، می‌خواهم که درخواست کنم که هرجا که تشریف دارید، هم با مردم و هم با کسانی که از طرف دولت می‌آیند آنجا، با هم همفکری کنید و کارها را با معاونت هم، با فکر هم پیش ببرید. خدای نخواسته یک وقت - فرض کنید - یک خطایی از یک - فرض کنید که - اجزای دولتی حاصل می‌شود، در جماعت و جمعه نبرند که آنجا فاش کنند و چه بشود؛ نصیحتش کنند، چه کنند، یا اگر نصیحت را قبول نکرد به مرکز اطلاع بدهند که این آدم چطور است. و اما اینکه بخواهند - خدای نخواسته - یک وقتی در گفتارشان یک صحبتی بشود، این اسباب تضعیف می‌شود و نباید حالا ما یک همچو کاری بکنیم.
در هر صورت، من از همه شما آقایان امیدوارم که به این جمهوری‌ای که الآن همه قلمها و قدمهای خارجی - تقریباً - بر ضد اوست، - کمی ما داریم از حکومتهای خارج، کمی هستند که مخالفت نداشته باشند - همه مخالفت دارند، همه، در صدد این هستند که این اسلام را که اینجا آمده، نباشد. با صراحت یک - فرض کنید - آدم مسلمان، یک حاکم مسلمان ادعای اسلام می‌کند، می‌گوید که هرجا صحبت اسلام بشود، ما از بین می‌بریمش. خوب، حکومت مصر این را گفت، هر جا کلمه «اسلام» در کار باشد. ما این را از بین می‌بریم؛ برای اینکه این درست نیست. الآن همه اینهایی که با شماها مخالف‌اند برای این است که شما می‌خواهید یک حکومت اسلامی باشد. اینها مخالف‌اند، برای این هم مخالف هستند، به اینکه اگر یک حکومت اسلامی در یک کشوری باشد،
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>