صحنه و مردم هم هستند در صحنه، حکومت هم - با - مردمی است، اسلامی است، آنها نمی‌توانند کاری بکنند. قدرت دارند، اما عقل هم دارند، [می‌بینند که‌] نمی‌توانند کاری بکنند. آن وقت اینها می‌توانند کار بکنند که از داخل ما را بپوسانند. اگر از داخل ما را با تبلیغات، با کارهای اعوجاجی، از داخل یک کاری کردند، آن وقت می‌توانند و ما باید [این را] حفظ کنیم.
واقعاً ما اگر چنانچه اسلام را می‌خواهیم - که بحمدالله می‌خواهید، همه می‌خواهید اسلام را - اگر اسلام را می‌خواهیم، باید این جمهوری را حفظش کنیم. و اینکه از دهن بعضیها در می‌آید که این از زمان شاه هم بدتر است، خوب، معلوم است این [که‌] از دهان امریکا می‌خواهد در بیاید، از دهان اینها در می‌آید. آنها خودشان ابتداءً نمی‌گویند، از این راه از راه حلقومهای فاسد می‌گویند. ما باید حفظ کنیم این جمهوری را ما باید این نعمتی [را] که خدا به ما داده است حفظ بکنیم. شما می‌دانید که آن روزی که اینها بودند، روحانیت اصلاً منسی بود، داشتند کنارش می‌زدند که ببرندش از بین. اگر اینها یک مدتی مانده بودند، بکلی از بین می‌بردند؛ خدا خواست که رفتند اینها و حالا بحمدالله، روحانیت کارهای خودش را دارد انجام می‌دهد.
برکات نمازهای جمعه
این نماز جمعه‌ای که در همه جا هست، شما ببینید چه برکتی است این نماز جمعه! واقعاً انسان اگر بگوید که اگر نبود الّا این نماز جمعه - تقریباً مردم را مهیا می‌کند، مردم را بیدار می‌کند این نماز جمعه - و اگر نبود این، برای ما خیلی کار شده بود و بحمدالله، همه چیز الآن هست و همه چیز در راه [درست‌] شدن است. و ما البته نباید توقع داشته باشیم که یک حکومتی که همه با آن مخالف‌اند؛ همه با آن از خارج مخالف‌اند با آن، این یکدفعه بتواند یک مملکت [را] که خرابه بود و این‌طور با آن همه فساد دست ما داده‌اند - با آن همه فسادهایی که شما می‌دانید که چه فسادهایی [بوده‌] بازارش چه بود، خیابانش چه بود، تا برسد به عشرتکده‌ها و تا برسد به جاهای دیگر چه خبر بود - یکدفعه بتواند
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>