اجازه‌نامه
زمان: 7 اردیبهشت 1361 / 3 رجب 1402
مکان: تهران، جماران
موضوع: اجازه در امور حسبیه و شرعیه
مخاطب: قاسم پور، سیف الله
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدللَّه رب العالمین، و الصلوة والسلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
و بعد، جناب مستطاب حجت الاسلام آقای آقا شیخ سیف الله قاسم پور - دامت افاضاته - از طرف اینجانب مجازند در اخذ وجوه شرعیه و تصدی امور حسبیه و دستگردان و امهال و صرف نصف سهم سادات و ثلث از سهم مبارک امام - علیه السلام - را در محل که مازاد بر مخارج خودشان باشد، و ارسال مابقی را نزد اینجانب جهت صرف در حوزه‌های مقدسه علمیه - صانهاالله تعالی عن الحدثان.
«و اوصیه - ایّده الله تعالی - بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی و التجنب عن الهوی و التمسک بعروة الاحتیاط؛ و ارجو منه ان لاینسانی من صالح دعواته»؛ والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته.
به تاریخ سوم شهر رجب الخیر 1402
روح الله الموسوی الخمینی