سخنرانی
زمان: صبح 26 اردیبهشت 1361 / 22 رجب 1402
مکان: تهران، حسینیه جماران
موضوع: ویژگی تبلیغات در زمان ما
حضار: اعضای شورایعالی تبلیغات اسلامی و شورای سرپرستی دفاتر تبلیغات اسلامی (سراسر کشور) و اعضای اردوی آموزشی و کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی، ائمه جماعت قم و غرب تهران، طلاب دفتر تبلیغات قم و مدرسه عالی شهید مطهری
بسم الله الرحمن الرحیم
هجوم بی‌سابقه تبلیغاتی علیه انقلاب
بحمدالله این مجلس، مجلس علماست، مجلس دانشمندان متعهد است و ما موفق شدیم به زیارت آقایان و امیدواریم که همه توفیق پیدا کنیم در خدمت به اسلام.
مسئله تبلیغات از صدر اسلام تا ابد یکی از اموری است که اسلام بر آن پافشاری کرده است، و در این زمان که ما هستیم یک اولویت خاصی دارد. همه می‌دانیم که هیچ انقلابی تاکنون به اندازه انقلاب اسلامی مورد هجوم تبلیغاتی و تسلیحاتی واقع نشده است.
انقلابهایی که در دنیا واقع شده است یا گرایش به راست داشته‌اند، راستی‌ها با او موافقت می‌کرده‌اند و اگر مخالفتی بوده است از چپی‌ها بوده است. یا گرایش به چپ داشته‌اند؛ بعکس بوده است. لکن اسلام چون نه شرقی و نه غربی است و صراط مستقیم است، جمهوری اسلامی هم با همان برداشت از اسلام متحقق شده است و امروز چون نه چپی است، چپی‌ها با او مخالفند و نه راستی است، راستیها با او مخالفند. و ملاحظه می‌فرمایید که تمام رسانه‌های دنیا - به استثنای کمی از آنها - و تمام رسانه‌های بزرگ دنیا الآن یا با صراحت و یا با تلویح با این جمهوری اسلامی و اسلام مخالفت می‌کنند، و در هر شب و روز ساعات بسیار را برای سرکوبی جمهوری اسلامی صرف می‌کنند، و از آن طرف اشخاصی امثال صدام را - که من از اول گفتم که این آدم، آن وقت هم که ما در نجف‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>