اشرف مشرف بودیم، آن را یک مرد خطرناکی معرفی می‌کردند، و یک جنون عجیبی در این آدم هست که برای خودخواهی خودش حاضر است که تمام ملتهای دنیا را به خاک و خون بکشد - اینها را وادار کرده‌اند که با ما مخالفت کنند و حمله کنند. و امروز هم که به خواست خدای تبارک و تعالی و تأییدات او، جبهه جنگ دارد تکلیفش معین می‌شود و سقوط صدام و ان شاء الله حزب بعث نزدیک می‌شود، رسانه‌های گروهی که نمی‌توانند منکر این بشوند که پیشرفتهایی ایران کرده است، مع ذلک از راه‌های دیگری مشغول سمپاشی شده‌اند؛ از این راه که اگر این جمهوری موفق بشود و غلبه پیدا کند بر عراق، بر رژیم عراق، آیا با منطقه چه خواهد کرد، آیا با شیخ نشینان حکومتهای منطقه چه خواهد کرد؛ این حرفها الآن رایج شده است و در رسانه‌های گروهی گفته می‌شود، و تمامش برای این است که، آنها را وادار کنند به یک کاری در مقابل ایران، در مقابل جمهوری اسلامی.
و من امروز برای خاطر اینکه در تاریخ مسئله بماند، عرض می‌کنم که دولت ایران و ملت ایران با همه ملتها و با همه دستگاه‌هایی که انحراف ندارند، مخالفت ندارد و از اول هم اعلام کرده است که ما به زمینهای دیگران هیچ نظری نداریم، و پیش ما اصلش زمین و طبیعت و مادیت این قدرها نیست که به ازای او با مسلمانان جهان به جنگ برخیزیم؛ این یک برنامه‌ای است که مخالفین اسلام دارند و سرکشان دنیا و اربابهای آنها دارند که باید سرکوبی کرد تمام مستضعفان جهان را تا به قدرت رسید و به نوایی رسید. و اسلام یک همچو امری را محکوم می‌کند، و ما که تابع اسلام هستیم و ملت ما که ملتی است تعهد دارد به تبعیت از احکام اسلام، هرگز مخالفت با احکام اسلام نمی‌کند. و ما اعلام می‌کنیم که این حکومتهایی که در منطقه هستند یا خارج منطقه هستند توجه داشته باشند که آنها را دارند وادار می‌کنند که خودشان را به هلاکت بیندازند، برای خاطر امریکا یا بلوک دیگر.
پیش بینی جنگ صدام با کشورهای منطقه
ما به آنها مکرر تنبه داده‌ایم که شما آلت دست ابرقدرتها هستید و از شما استفاده‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>