می‌کنند، به شما استفاده نمی‌دهند؛ شمایی را که امروز دارند تحریک می‌کنند که اگر با صدام همراهی نکنید، چه و چه خواهد شد، و ایران با شما چه‌ها خواهد کرد، اینها می‌خواهند که شما آلیّت دست آنها را داشته باشید، و به منافع آنها با صدام همراهی کنید، و به همان تله‌ای که صدام افتاد، شما هم بیفتید. و شما بدانید که اگر صدام نجات پیدا کند و قدرت به دست بگیرد، آدمی نیست که قدرشناسی از امثال شما بکند، آدمی است که جنون بزرگ بینی خودش را دارد، و با این جنون با شما که با او هم همراهی کردید به جنگ بر می‌خیزد، و شما را اگر قدرت داشته باشید، تباه خواهد کرد. و من و دولت ایران و ملت ایران اعلام می‌کنیم که شما چنانچه با صدام همراهی نکنید و چنانچه به‌طور اسلامی با ما رفتار کنید و به برنامه‌های قرآن کریم با ما رفتار کنید و با ملتها رفتار کنید، دولت ایران و ملت ایران با شما برادر است و از شما حمایت خواهد کرد. لکن چنانچه - خدای نخواسته - انحرافی عمل کنید و خودتان را به این دام بیندازید، مطمئن باشید که شما از صدام قدرتمندتر نیستید، و آنهایی که مثل دولت مصر می‌خواهند به او کمک کنند، آنها هم تجربه کنند ببینند که چه خواهد شد. و من نصیحتشان می‌کنم که این تجربه را نکنند و جوانهای بیگناه مردم را به تباهی نکشند و جوانها را نیاورند در یک میدانی که عاقبتش برای آنها هلاکت است.
لزوم توسعه تبلیغات در خارج از کشور
و اما در یک همچو محیطی که تمام رسانه‌های گروهی به ضد اسلام واقعاً و به ضد جمهوری اسلامی تبلیغات می‌کنند، امروز تبلیغات یک ویژگی خاص دارد و بر همه لازم است که تبلیغات کنند؛ تبلیغات داخلی برای اینکه، مبادا - خدای نخواسته - مردم تحت تأثیر تبلیغات سوء ابرقدرتها واقع بشوند، و بالاتر از او تبلیغات در خارج باید بشود.
ما تبلیغاتمان در خارج بسیار ناقص است و اشخاصی که از خارج می‌آیند اینجا و با من ملاقات می‌کنند، همه از این مطلب شکایت دارند که در خارج تبلیغات کم است - البته وزارت خارجه و ارشاد اخیراً یک طرحهایی دارند و ان شاء الله موفق خواهند شد -
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>