لکن باید ما تبلیغاتمان زیاد بشود که لااقل ما بتوانیم به ملتها حالی کنیم که این تبلیغاتی که اینها بر ضد اسلام و بر ضد مسلمین و بر ضد جمهوری اسلامی می‌کنند، اینها تمام غلط است. و شما دیدید که وقتی خبرنگارها از اطراف می‌آیند و می‌بینند، آنهایی که انصاف دارند اعلام می‌کنند و همین چند روز پیش از این، یکی از آنها اعلام کرد که کلیه چیزهایی که ارتش ایران اعلام کرده است صحیح است، لکن رسانه‌های گروهی دست بردار نیستند. آنها اگر یک قدم فرض کنید که صدامیها پیش بیایند، او را قلمداد می‌کنند که کجا را گرفتند، کجا چه شد، محاصره کردند ارتش ایران را و چنانچه ایران پیش ببرد، حتی الامکان ذکری نمی‌کنند، آن وقتی که خیلی رسوایی در می‌آورد ذکر کمی می‌کنند و می‌روند دنبال اینکه آیا چه خواهد شد. ای وای که اگر اسلام پیروز بشود چه خواهد شد. و ما امروز موظفیم که تبلیغات را هرچه بیشتر تقویت کنیم و دولت و وزارت ارشاد موظف است که تبلیغات را در خارج تقویت کند و همه آقایانی که از اول اصل شأنشان تبلیغ بوده است، انبیاء شأنشان تبلیغ بوده است، اولیاء خدا شأنشان تبلیغ بوده است، همه آقایان علمایی که هستند، اینها همه مبلغین اسلام هستند. باید خطبای عظام ما که مبلغین اسلامند، علمای اعلام ما، طلاب عزیز ما و قشرهای دیگری که در تبلیغات دخالت دارند و مشغول این عمل شریف هستند، باید به سرعت خودشان زیادی بدهند، و تبلیغات خودشان را تسریع کنند. البته روی یک موازینی و روی یک نظامی و روی یک سازمانی که آنطور البته بهتر خواهد بود. و من هم که وظیفه‌ام دعا کردن به شماست و از اول هم دعاگوی شما بودم، من هم امیدوارم که موفق بشوم به وظیفه خودم عمل کنم.
انتشار علم از قم به جاهای دیگر
و یک کلمه هم راجع به ارتش و راجع به سپاه و راجع به پیروزیهای آنها عرض کنم.
امروز بحمدالله در جبهه‌های ما جوانهایی هستند از ارتشی، از سپاهی، از بسیج، از مردمی که هرکس آنجا رفته است و آمده است با من ملاقات کرده است، می‌گوید آنها به ما دل می‌دهند و شجاعت می‌دهند. ما می‌رویم که آنها را تشجیع کنیم، می‌بینیم که نه، ما تحت‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>