مقابل قشرها و گروه‌هایی هستند که یا به هیچ وجه دخالت در نهضت و پیروزی نداشته‌اند یا به کارشکنی برای حفظ رژیم سابق یا برگرداندن آن رژیم یا رژیمی غیراسلامی، توطئه‌ها و فعالیت می‌کردند و می‌کنند. و یا کسانی و گروه‌هایی بودند و هستند که از انقلاب مردمی و خون جوانان ارزشمند ما برای رسیدن به قدرت شیطانی خویش پلی ساخته و از اسم اسلام برای مقاصد شوم خویش استفاده می‌کردند. و قشرهای دیگری هستند که هر یک یا پیوسته به مکتبهای انحرافی یا با ایده‌های انحرافی در خارج و داخل به فعالیت مذبوحانه یا بچگانه، خود را سرگرم و دلخوش می‌نمایند.
اینان از اسلام و قدرت معنوی آن و از جامعه ایرانی و قدرت ایمان آن یا هیچ نمی‌دانند یا به‌طور سطحی از آنها گذر کرده‌اند.
امروز ما مفتخر هستیم به توده‌های عظیم متعهد به اسلام عزیز و جوانان غیرتمند و رزمنده که از اول انقلاب شجاعانه قیام کرده‌اند و ندای حق را اجابت کردند و گروه کثیری از آنان به لقاء الله که آمالشان بود، رسیده، و گروه عزیز دیگر که سلامت خود یا اعضای گرانقدر خود را در راه اسلام و هدف از دست داده‌اند و با چهره‌های بشاش و نورانی با آنان مواجه هستیم. و نیز مفتخریم که مادران دلیری که عزیز از دست داده‌اند و پدران عزیزی که جوانانشان شهید شده‌اند آنچنان با ما برخورد می‌کنند که گویی عروسی عزیزان و جوانانشان را جشن می‌گیرند. و اینجانب هر وقت با این عزیزان معظم برخورد می‌کنم یا وصیتنامه انسان ساز شهیدی را می‌بینم احساس حقارت و زبونی می‌کنم. اینان سند ایمان و تعهدشان را به اسلام در دست دارند، و قبور شهدا و اجساد و ابدان معلولان، زبان گویایی است که به عظمت روح جاوید آنان شهادت می‌دهد، و شکایتی اگر دارند از آن است که به فیض شهادت نرسیده‌اند و یا در حالی که به ثواب شهادت رسیده‌اند، می‌نالند که چرا نمی‌توانند برای دفاع به جبهه‌ها برگردند، و فریاد «جنگ جنگ تا پیروزی» را سر می‌دهند.
امریکا و سرسپردگانش باید به خود آیند و از توطئه‌ها دست بردارند که ایران دیگر جای تاخت و تاز آنان نیست. و امید آن است که دولتهای پیرو امریکا که خزائن گرانمایه‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>