سخنرانی
زمان: صبح 8 خرداد 1361 / 5 شعبان 1402
مکان: تهران، جماران
موضوع: ایران امروز مقتدر و نیرومند
حضار: آقای بهزاد نبوی (وزیر مشاور در امور اجرایی و سرپرست ستاد بسیج اقتصادی) و اعضای این ستاد
بسم الله الرحمن الرحیم
اقتدار و قدرت جمهوری اسلامی ایران
کسانی که سنشان اقتضا می‌کند و زمانهای گذشته را به یاد دارند، می‌دانند که چگونه جنگ شد و به کشور ما وارد شدند و عواقب جنگ چه بود و چه چیزهایی را به دنبال داشت.
در جنگ دوم جهانی ما هیچ قدرتی نداشتیم و دیگران به کشور ما وارد شدند و من به یاد دارم که بر ملت چه گذشت. من باب نمونه، در آن موقع وسایل اولیه زندگی پیدا نمی‌شد و اگر هم بود فاسد بود. شما اگر زندگی امروز مردم را نسبت به گذشته مقایسه کنید خواهید فهمید که برخلاف گذشته امروز نایابی نیست، بلکه گرانی است.
مهم این است که امروز همه، همه چیز را بر روی ما بسته‌اند و این خود، نعمتی برای ما بوده است. وقتی همه درها بسته شد و فکرها باز، می‌بینید که فعالیتها آغاز شد و همه جا کانون فعالیت است. مردم همچنان در کنار دولت ایستاده‌اند و هیچ گاه دولت را تنها نگذاشته‌اند و می‌بینید قریب دو سال است که جنگ را به خوبی به پیش می‌برند. فتح خرمشهر یک مسئله عادی نبود. اینکه پانزده الی بیست هزار نفر به صف، برای اسارت بیایند و تسلیم شوند، مسئله عادی نیست، بلکه مافوق طبیعت است. ایران امروز به عنوان یک ایران بزرگ و نیرومند مطرح است و در همه جا بر سر زبانهاست. صدام می‌گوید ما پیروزمندانه عقب نشینی کردیم!! قصه نادر را شنیده‌اید که وقتی شکست خورد و به‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>