سردارها گفت: بنویسید ما شکست خوردیم. میرزا مهدی خان نوشت: چشم زخمی به ارتش ما وارد آمد. وقتی که نوشته را به دست نادر دادند، آن را پرت کرد آن طرف و گفت: بنویس با ما چه کردند. او این قدرت را داشت که بگوید ما شکست خوردیم. اینها اگر قدرت جبران داشتند به شکست خود اعتراف می‌کردند، ولی شکست آنها همیشگی تا ابد است.
از طرفی امریکا تشر می‌زند که ما منافع داریم. بلی، شما منافع دارید ولی ما از دستتان گرفته‌ایم. شما از آن طرف دنیا می‌خواهید دخالت کنید. مگر دخالت چگونه است؟
دخالت شما این است که صدام و منافقین را فرستاده‌اید. معنای دخالت این نیست که ریگان خودش بیاید. شما آقایان قدر این ملت را بدانید و کوشش کنید رضایت آنها را که با ما و شما همراهی کردند حاصل کنید. من از شما که مشغول خدمت به اسلام و مسلمین هستید تشکر می‌کنم و امیدوارم در کارتان موفق باشید.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>