اینکه قطع رابطه بکنید با ملتهای خودتان و وداع بگویید با اسلام و مخالفت کنید با یک جمهوری که اسلامی است و می‌خواهد آزاد و مستقل باشد؟ و مخالفت با اینها بکنید و ذلیل باشید در تحت سلطه قدرتمندان که وقتی مطلبی پیش می‌آید که مخالف با منافع آنهاست، اعلام می‌کنند که ما دوستانی داریم و منافعی داریم؟ امریکا چه منافعی می‌تواند در اینجا داشته باشد جز منابع زرخیز شما؟ و چه دوستانی می‌تواند اینجا داشته باشد جز آنهایی که به عنوان دوستی خدمتگزار هستند؟ امریکا دوست نمی‌خواهد، امریکا خدمتگزار می‌خواهد. امریکا خدمتگزارانی می‌خواهد که منافع ملتشان را تقدیم بکنند، و در عین حال ذلت را به خودشان بار بیاورند تحمل کنند. ما، ملت ما و دولت ما ایستاده‌ایم و در مقابل هر سلطه جویی ایستاده‌ایم و تا آن وقت که توان داریم مخالفت می‌کنیم. و من امیدوارم که این عنایاتی که خدای تبارک و تعالی با این ملت خدمتگزار به اسلام دارد، مستدام باشد و این خدمتی که تمام ملت ما برای اسلام و میهن اسلامی می‌کند مستدام باشد. و اگر همچو مطلبی ان شاء الله، مستدام باشد، آسیب نخواهد دید.
قدرتهای بزرگ را با تمام کیدهای شیطانی رسوا خواهد کرد.
عنایات غیبی در انقلاب اسلامی ایران
ما از اول انقلاب و بعد از پیروزی تا کنون هرچه دیدیم معجزات بوده است. شما ملاحظه بفرمایید که در این نهضتی که ایران پیدا کرد و مقابل یک رژیم شاهنشاهی با آنهمه یال و کوپال و با آنهمه کسانی که قدرتمند بودند و دولتهای قدرتمند پشتیبانی آنها، کدام قدرت توانست یک همچو رژیم دوهزار و پانصد ساله با همه ابزار جنگی و آلات، سلاحهای مدرن، از این کشور بیرون کند و شکست بدهد؟ و کدام قدرت است که امروز در جبهه‌های جنگ در مقابل اینهمه تجهیزات، پیروزی حاصل می‌کند؟ و کدام قدرت بزرگ است که در دل اینها آنطور رعب و ترس می‌افکند که فوج فوج خود را تسلیم می‌کنند؟ در صورتی که آنها در پناهگاه‌هایی که با همه جور تجهیزات مجهز بود زندگی می‌کردند و برادران شما و ما با «ژ - 3» و امثال اینها در بیابان، از بیابان هجوم می‌کردند.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>