کشور شما صرف بشود، به رایگان می‌خواهند ببرند و شما را دارند اغفال می‌کنند و به خیال خودشان خیال دارند که شماها را در این مهلکه‌ای که صدام گرفتار شد، گرفتار کنند که شاید بتوانند از این گرفتاری که به برکت اسلام برای آنها پیدا شده است، از آن نجات پیدا کنند. ملتها می‌دانند که اسلام برای آنها از هر چیز عزیزتر و سودمندتر، هم برای دنیای آنهاست و هم برای آخرت آنها.
ضرورت الگوپذیری دولتها از نظام جمهوری اسلامی
دولتها باید این تنبیه را داشته باشند، ملتها می‌دانند؛ ملتها که سالیان دراز تحت شکنجه بودند، شکنجه‌های روحی، شکنجه‌های جسمی. ملتهایی که در فقر و مسکنت غوطه می‌خورند و زرهای آنها را و طلای سیاه آنها را در حلقوم دیگران می‌ریزند، ادراک می‌کنند که موافقت با جمهوری اسلامی، بیرون کردن قدرتهای اجنبی و سلطه‌های کفار است و برچیدن بساط آنهاست. دولتها باید متذکر باشند و دولتها توجه بکنند به رژیم فعلی ایران، ببینند که آیا آنها برایشان با وضعی که دارند بهتر است یا اگر وضع تغییر بکند و بشود مثل ایران؟ توجه بکنند به اینکه ایران امروز، دولت و ملت و مجلس و تمام ارتش و سپاه پاسداران و همه، یک ارگان هستند و همه پشتیبان هم هستند. دولت اگر گرفتاری پیدا بکند، همین ملت‌اند که رفع گرفتاری می‌کنند. اگر در سرحدات ما جنگ تحمیلی پیدا شد، همین ملت و همین کارکنان نفت و سایر ارگانها هستند که پشتیبانی می‌کنند.
همان طوری که سابق شیرهای نفت را بستند و پیروز شدند، امروز هم باز می‌کنند و باز کردند و پیروزند. و برای دولت اگر مشکلی پیدا بشود، همین جوانان و همین ملت، زن و مرد، بچه و بزرگ است که در رفع اشکالات کوشش می‌کند.
شما دولتهای خارج از ایران می‌بینید که آنقدر مشکلات برای ما، ابر قدرتها پیش آوردند و ما را محاصره اقتصادی کردند و کمک همین ملت، آن توطئه‌ها را خنثی کرد.
اگر شما این وضع را پیدا بکنید، ملت شما با شما مثل ملت ایران با دولت ایران باشد و تمام قدرتهای شما جمع بشود، متمرکز بشود و در مقابل قدرتها بایستد و آقایی کنید نه نوکری، خدمتگزار ملت و اسلام باشید تا بزرگی بکنید بر همه دولتهای قدرتمند، آن بهتر است یا
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>