است این وحدت و انسجام همه است و خصوصاً، قوایی که در فعالیت نظامی هستند، اینها اگر - خدای نخواسته - یک وقتی یک اختلافی در خودشان بروز کند همان روز است که امریکا به مقاصد خودش نزدیک می‌شود.
حفظ حیثیت اسلام
و لهذا، فرضاً که شما ملاحظه کنید که، یا آنها ملاحظه کنند که بعضیها مخالف - مثلاً - میلشان یا موافق چه عمل می‌کنند، امروز نباید انسان امیال خودش را در نظر بگیرد. یک روزی که گرفتاری اسلام و حیثیت اسلام در میان است و می‌بینید که همه قدرتمندها و همه تبلیغات بر ضد همه هست و از اول هم بر ضد همه و خصوص پاسدار عزیز بوده است، باید انسان تمام امیال خودش را فدای میل اسلام، حکم و احکام اسلام بکند. همان طور که شما و همه این رزمندگان ما واقعاً، یک چهره‌هایی هستند که انسان از خودش خجالت می‌کشد که با آنها مواجه بشود؛ کسانی که جان خودشان را که سرمایه همه چیز است دیگر برای انسان، این را فدا دارند می‌کنند برای اسلام و ماها این توفیق را نداریم، نمی‌توانیم، منتها دعا می‌کنیم به شما. وقتی بنا شد که شما یک همچو تحفه‌ای را دارید به اسلام تقدیم می‌کنید، آن وقت اگر - فرض کن - یک چیزی مخالف میلتان شد باید با آن مخالف میل خودتان قدری مبارزه کنید. این مبارزه باطنی است که لازم است انسان داشته باشد همیشه و همیشه مواظب باشد.
شیطان خرده کاری خیلی دارد؛ چیزهایی مخفی، چیزهایی که انسان نمی‌تواند ادراک کند و بعد ادراک می‌کند زیاد دارد و وسوسه‌های زیاد دارد. باید در مقابلش ایستاد از هواهای نفسانی جلوگیری کرد. و این وحدت و انسجامی که الآن بین شما و سایر برادرانتان در ارتش و بسیج و سایر جاها هست، این را حفظ کنید و همین‌طور عشایر را که یک قوه‌ای هستند و علاقمند هستند بحمدالله.
اتحاد برای دفع دشمن
و در رژیم سابق، زمان رضاشاه می‌خواستند این عشایر را از بین ببرند و بسیاری‌شان‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>