را از بین بردند. الآن بحمدالله، آنها هم یک قدرتی هستند، با شما دوست و رفیقند. همه با هم دوست باشید، همه با هم رفیق باشید تا اینکه بتوانید این بار را به منزلش برسانید و مطمئن باشید که تا ایران به این وضعی که فعلاً هست و بحمدالله دارد جلو می‌رود. خیلی از اشخاصی که بدبین بودند به اسلام و بدبین هم هستند، هی امید این را داشتند که اسلام همین چند ماهی بیشتر، باز مهلت می‌دادند، یک چند ماه دیگر، یک چند ماه دیگر، یک سال دیگر، و حالا دیدند که سه سال گذشت و رو به انسجام بیشتر و اینجا ثبات بیشتر است. و من امیدوارم که هرچه عمر این طفل (1) زیادتر بشود و عمرش طولانیتر بشود، بر آن فعالیت و بر آن قوه‌های خودش افزوده بشود و انسجامش هم زیادتر بشود.
و این اشخاصی که به امید این نشسته‌اند که دوباره ایران برگردد - سلطنت طلب می‌خواهد دوباره ایران به سلطنت برگردد دیگران می‌خواهند یک جمهوری دمکراتیک غیرمذهبی، با تعبیر غیرمذهبی، غیرمذهبی درست بکنند - اینها همه‌شان به قبرستان خواهند رفت و نمی‌توانند ان شاء الله. و اما شرطش این است که: انْ تَنْصُرُوااللهِ یَنْصُرْکُمْ، (2) خدای تبارک و تعالی تعلیق کرده، آن نصرت خدا دنبال نصرت ماست. ما اگر از خدا نصرت کردیم و برای خدا، برای دین خدا عمل کردیم، که یکیش همین است که گله‌ها اگر داریم، الآن باشد، الآن بایگانی کنند گله‌ها را، بعدها که درست شد اگر باز گله‌ای باقی ماند می‌شود انسان یک کاری بکند. اما امروز وقت اینکه من از یک کسی اوقاتم تلخ باشد، یک چیزی بگویم که یک وقت - خدای نخواسته - برای او مضر باشد، یا شما یک چیزی بگویید، یا ارتشیها یک چیزی بگویند، این امروز نباید مطرح باشد. همه باید با هم باشیم و یک دشمن مشترک آمده است و باید اول دشمن مشترک را دفعش کنیم، بعد که دشمن مشترک دفع شد، خوب، گله‌ها بعدها امید است که حل بشود، اگر هم حل نشد، آسان است آن بعدها. و من دعا می‌کنم به شما و امیدوارم که همین حیثیتی که دارید الآن [محفوظ باشد].

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>