من می‌فرستند، آنها به ما هم می‌گویند که شما باز نمی‌دانید چه کردید، در دنیا چه شده است. و حق هم همین است که ما باز آن کاری که این ملت در پناه اسلام و در پناه امام زمان - سلام الله علیه - انجام داده است ما هم باز آن عمقش را تا حالا نمی‌توانیم بفهمیم، این را به تدریج باید فهمید از آن، لکن تا آن اندازه‌ای که ما می‌دانیم، تمام رسانه‌های گروهی که از امریکا و از شوروی و از اسرائیل و از انگلستان و از همه جا هست از لحنشان معلوم است که ضربه خورده‌اند. اگر گوش کنید این همه دروغپردازیها و این همه شیطنتها یک امر عادی نیست. خوب، در دنیا خیلی جنگها واقع می‌شود، خیلی کشتارها واقع می‌شود، خیلی خرابیها وارد می‌شود، اما وقتی که ما ملاحظه می‌کنیم، می‌بینیم که از آن مسائلی که در دنیا واقع می‌شود، یک کمی شاید منعکس بشود، اما مسائل ایران هر روز و هر شب در رسانه‌ها هست و باد می‌زنند که این مسائل را آنجایی که به نفع ایران است کوچکش کنند، آنجایی که به ضرر ایران است بزرگش کنند و ما باید از این لحنها بفهمیم که اینها ضربه خورده‌اند و آن ضربه‌ای که خوردند آنها می‌فهمند و ما باز نمی‌دانیم چی است لکن اینقدر هست که ما باید آن مقاومت و روح اسلامی را حفظ کنیم.
الگو قرار دادن پیامبر در تحمل مشکلات
آقایان باید آن قضایایی که در صدر اسلام گذشته است، آن سختیهایی که به خود پیغمبر اسلام - صلی الله علیه وآله - گذشته است، آن وقتی که در مکه بودند، و همان وقتی که در مدینه بوده‌اند، [ملاحظه نمایند] اگر کسی تاریخ ایشان را ببیند، می‌بیند که ایشان یک روز می‌شود گفت خوش نداشته است، البته خوش به اعتبار نظرهای مادی و هر روزشان اشتغال به اموری داشته‌اند و برای ایشان زحمت مهیا می‌کردند. آن وقت که در مکه بودند آن بساطی که قریش سر ایشان آوردند، آنقدر اهانت، آنقدر اذیت که نتوانست ایشان بماند در خود مکه و آنها هم ایشان را حصر اقتصادی کردند نمی‌گذاشتند چیزی به ایشان برسد. گاهی اینها با یک زحمتهایی [ثروت‌] گیر می‌آوردند؛ مثل‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>