گذشتند و بنایشان هم بر همین است. یک مطلبی اگر پیش می‌آید، یک کلمه‌ای می‌گویند و می‌گذرند از آن طرف که به ضد ما یک کلمه‌ای می‌گویند، بعد پُف می‌کنند بهش؛ شروع می‌کنند به هرچه دلشان می‌خواهد می‌گویند.
. گستردگی تبلیغات دروغ بر ضد ایران
بنابراین، ما باید این مطلب را که احساس کردیم که همه رسانه‌های گروهی تقریباً، همه عالم با ما یا مخالفند یا صحبت نمی‌کنند و اینهایی که مؤثرند مخالفند، پس ما باید خودمان یک فکری برای خودمان بکنیم. ما نباید بنشینیم که دیگرانی که دشمن ما هستند بخواهند برای ما مداحی بکنند یا مصالح حقیقی را بگویند. به همین جهت است که باید خودمان راه بیفتیم، دوره برویم، برویم و مسائلمان را بگوییم و الآن یک فرصت خوبی است برای آقایان و من امیدوارم که با پشتیبانی خدای تبارک و تعالی، شما موفق بشوید در هر جا بروید، مصاحبات داشته باشید. در جمعیتهایی که هست بروید شرکت کنید، صحبت بکنید. و مردم بلاد اینطور نیستند که مثل این حکومتها باشند و مثل این قدرتهای بزرگ باشند، مردم، حتی مردم امریکا هم آنطور نیستند؛ منتها اینقدر تبلیغ کردند به ضد ما که آنها خیال می‌کنند که الآن در ایران هر روز - در بعضی از حرفهایشان این است که - هر روز در میدان کذا یک عده کثیری را اینها به رگبار مسلسل می‌بندند و از بین می‌برند.
اینطور تبلیغات دارد می‌شود؛ یک زن آبستنی که اسمش را هم می‌گوید، فلان زن شش ماهه آبستن بوده - همه چیزهایش خصوصیاتش را، آنهایی که شش ماه است بیرون است، همه را می‌دانند - این را اعدامش کردند، بچه اعدام کردند. آن کارهایی که خودشان دارند می‌کنند به گردن شماها و ما می‌اندازند. تبلیغات هم می‌کنند و جاهای دیگر هم نقل می‌کنند. آنهایی که دلشان نمی‌خواهد حالا خودشان را خیلی آلوده کنند می‌گویند: گفتند این طوری، فلان آدم اینطور گفته، فلان کس اینطور نوشته. برای شایعه پراکنی این روش هم یک روشی است که از قول دیگری نقل می‌کند. کِیَکْ گفته یا برای ما نوشتند.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>