سخنرانی
زمان: 29 خرداد 1361 / 26 شعبان 1402
مکان: تهران، جماران
موضوع: وضع پلیس در دنیا، رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی
حضار: سرهنگ حجازی (رئیس شهربانی) و مسئولان شهربانی، آگاهی و دادستانی
بسم الله الرحمن الرحیم
وضع پلیس در جوامع مختلف
وضع پلیس در دنیا و در رژیم سابق این بود که همه در خدمت قدرتمندان بودند. و نقشه آنهایی که می‌خواستند در کشورها سلطه پیدا کنند و نمی‌توانستند که همه مردم را تحت نظارت قرار دهند، این بود که یک نفر یا افراد مقتدری را بر سر همه بگمارند؛ مثل رضاخان که یک آدم قلدری بود و به اسم «نجات ایران» وارد شد و همه قدرتها را در دست گرفت و در اختیار انگلیس قرار داد.
پلیس در دنیا در خدمت مردم و بیچاره‌ها نیست، در دنبال قلدرهاست. و اینکه می‌بینید همه قدرت‌ها نسبت به ایران بد شده‌اند و هر موضوع کوچکی را بزرگ و هر امر بزرگی را کوچک می‌کنند، به خاطر این است که پلیس و ارتش امروز ما غیر از همه کشورهاست. پلیس با مردم مختلط است. الآن پلیس با سایر ارگانها با هم و همه در خدمت مکتبی هستند که سالها کوبیده شده است. خدا خواست که این کشور را نجات داد و این هم یک نعمتی بود که متوجه این مسائل بشوند.
اینکه می‌گویم «دنیا چیزهای کوچک خود را بزرگ و آنچه مربوط به ماست، با بی توجهی از آن می‌گذرد»، همین قضیه موزه عباسی (1) بود که آن قدری که من مطلع‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>