هستم، راجع به آن اصلاً چیزی ذکر نکرده‌اند، در حالی که این موضوع یکی از مسائل مهم پلیسی بود که اگر یک کشور دوست آنها صد مرتبه کمتر این کار را انجام می‌داد، آنها بزرگ می‌کردند.
اینها از ایران ترسیده‌اند؛ نه از افراد، بلکه از این انسجام و اینکه پلیس و ارتش و دولت در خدمت مردم هستند و مردم پشتیبان آنها می‌باشند که اگر برای یک پلیس در خیابان گرفتاری پیدا شود، مردم در رفع آن همکاری می‌کنند.
و این مطلب را باید همیشه در ذهن داشته باشید و به پرسنل خود تذکر دهید که هنوز دستها در کار است و آنها غافل ننشسته‌اند. آنها یک چیزی را از دست داده‌اند که آن چیز منشأ است که همه چیز را از دست آنها بگیرد. و این مسئله از منطقه هم گذشته و به خود امریکا رسیده است و این به خاطر آن است که همه در خدمت اسلام هستند و پلیس هم در خدمت اسلام است و همین کارهای شما عبادت است و شما در مقابل خداوند تعالی برای کشف این مسئله ارزش دارید، چون شما به کشوری آبرو می‌دهید که برای خدا قیام کرد. و من باید از این کشفی که کردید تشکر کنم که زحمت کشیدید و ماهها روی آن کار کردید.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>