زندگی ما حاضر باشد. قرآن وقتی می‌فرماید: وَاعْتَصِمُوا بِحَبلِ اللهِ جَمیعاً وَ لاتَفَرَّقُوا، (1) می‌فرماید: وَ لاتَنازَعُوا فَتَفشَلُوا وَ تَذْهَبَ ریحُکُم؛ (2) اینطور احکام مترقی سیاسی که اگر به آن عمل بشود سیادت عالم مال شماست. این قرآن را مهجور کردیم همه و اعتنا نکردیم به این مسائل. باید قرآن در همه شئون وارد بشود، قرائت قرآن باید بشود. قرآن، ذکر، همه باید در همه جا باشد. در همه شئون انسانی اسلام باید قرآن وارد بشود، لکن بعضش باشد و بعض نباشد، اشکال است؛ اشکال در موارد دیگر نیست. در احکام سیاسی، دستور قتال می‌دهد با کسانی که با مسلمین مقاتله می‌کنند و امروز اسرائیل در مقابل مسلمین ایستاده و مقاتله می‌کند، امریکا در مقابل مسلمین ایستاده و مقاتله می‌کند، صدام مزدور امریکا در مقابل مسلمین ایستاده است و مقاتله می‌کند. خدا دستور داده است به اینکه با این اشخاصی که بر ضد مسلمین، بر ضد طایفه‌ای از مسلمین قیام کرده‌اند، با آنها مقاتله کنید (3).
دروغ بودن صلح طلبی صدام
صدام مدعی است که من صلح طلبم و زمین از ما، سرتاسر کشور در طرف جنوب و غرب را غصب کرده و می‌گوید من صلح طلبم. به این معنا اسرائیل هم صلح طلب است، بلندیهای جولان را غصب کرده است، به طایفه‌ای از مسلمین تجاوز کرده است، آن هم می‌تواند بگوید من صلح طلبم. امریکا هم می‌گوید من صلح طلبم. همه ابرقدرتها می‌گویند ما می‌خواهیم صلح در عالم باشد، لکن تمام جنگهای عالم زیر سر آنهاست.
صدام صلح طلب است، لکن تجاوز کرده است به یک کشور اسلامی. شما همه ببینید که با یک کشور اسلامی چه کرده است این نانجیب. مطرح ایران تنها نیست، مطرح دنیاست؛ آن که مطرح است مسلمین دنیا هستند. آن که مطرح است اسلام است. ما اگر همه هم از بین برویم اسلام باید باقی باشد. اولیای خدا جان خودشان را فدای اسلام کردند. پیغمبر