اسلام از همه کس بیشتر در باب اسلام زحمت کشید و رنج دید و ما داریم رنجهای پیغمبر اسلام را به باد فنا می‌دهیم و من امیدوارم که شما آقایان که از بلاد مختلف تشریف آوردید در اینجا، صدای مظلومانه این ملت را به همه جا برسانید و به آنها بفهمانید که اینجا یک کشور وحشتناکی که یک صورت مشوه، تبلیغات امریکایی و صهیونیستی برایش درست کرده‌اند، نیست. با این وقت کم و با این محاصره‌های همه جانبه‌ای که ما داریم، در این مدت کم آن قدری که دولت برای مستمندان و برای مستضعفان عمل کرده است، در طول مدت پنجاه سال سلطه امریکا نشده است؛ آن قدری که برای آنها آب تهیه کرده‌اند، زمین تهیه کرده‌اند، لوله کشی کرده‌اند، اسفالت کرده‌اند، و آن قدری که اینجا عمل شده است، جاهای دیگر در طول پنجاه سال آنها نکرده بودند، مع ذلک، اینجا را متهم می‌کنند که خیر می‌خواهند یک کشوری را به باد بدهند.
شماها ان شاء الله، امیدوارم که با سلامت و سعادت به اوطان خودتان برگردید و مسائل اسلام را ولو اینکه قدرتهای بزرگ نمی‌گذارند در رسانه‌های گروهی منتشر بشود، لکن شماها با مصاحبه‌ها، با تماسها بگویید به آنها، بفهمانید به آنها که ایران صلح طلب است.
ایران الآن هم می‌گوید که صدام برود بیرون از اینجا، و یک دستگاهی بین المللی بیاید و رسیدگی کند به جرم او و به جنایات او. ما با دولت عراق، با ملت عراق جنگی نداشتیم، آنها به ما هجمه آوردند؛ یعنی، دولت عراق هجمه آورد، لکن تو دهنی خورد و بحمدالله در دنیا شکست خورد، شکستی که با موافقت اردن و مغرب و امریکا نمی‌تواند شکست خودش را رفع کند. من از خدای تبارک و تعالی سلامت و سعادت همه مسلمین و قدرت اسلام را و سعادت و سلامت شما دوستان، برادران عزیز را و سلامت و سعادت این اطفال مظلوم را که انسان را متأثر می‌کند دیدن آنها، می‌خواهم. و شهدای همه را از خدای تبارک و تعالی می‌خواهم که رحمت کند و با شهدای صدر اسلام محشور فرماید.
والسلام علیکم و رحمة الله