نامه
زمان: 5 مرداد 1361 / 6 شوال 1402
مکان: تهران، جماران
موضوع: اختیارات دادستان کل کشور
مخاطب: شورایعالی قضایی
بسم الله الرحمن الرحیم
شورایعالی قضایی
چون وضع کشور در حال حاضر طوری است که لازم است آقای آقا سید حسین موسوی که تا کنون ثابت نموده شایستگی خود را، بر طبق همین ورقه به ایشان اختیارات دهید و پس از این توجه به مصالح کشور را در نظر داشته باشید. (1)
6 شوال 1402 / 5 مرداد 61
روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>