حکم
زمان: 9 مرداد 1361 / 10 شوال 1402
مکان: تهران، جماران
موضوع: حدود اختیارات دادستان کل کشور
مخاطب: موسوی تبریزی، سید حسین (دادستان کل کشور)
بسم الله الرحمن الرحیم
دادستان کل انقلاب اسلامی کشور
جنابعالی موظفید فقط در محدوده اختیاراتی که در تاریخ 9 / 6 / 60 از طرف شورایعالی قضایی به شما داده شده است عمل نمایید. ضمناً به کلیه دادسراهای انقلاب در سطح کشور بخشنامه نمایید که به هیچ وجه در خارج از اموری که در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب می‌باشد دخالت نکنند، و بخشنامه‌های قانونی شورایعالی قضایی را دقیقاً عمل کنند. و شما نیز به هر مسئله‌ای که از طریق شورایعالی به شما ارجاع می‌شود سریعاً رسیدگی و جواب قانع کننده‌ای به شورا بدهید. ضمناً شما در مقابل شورایعالی قضایی مسئول می‌باشید. و شورایعالی قضایی، بخشنامه‌های مربوط به دادگاهها و دادسراهای انقلاب و کلیه امور مربوط به ضد انقلاب اعم از زندانها و شکایات از دادسراها و دادگاهها را از طریق شما انجام خواهند داد. (1)
9 مرداد 61 / 10 شوال 1402
روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>