حکم
زمان: 17 مرداد 1361 / 18 شوال 1402 (1)
مکان: تهران، جماران
موضوع: انتصاب سرپرست کمیته‌های انقلاب اسلامی
مخاطب: ناطق نوری، علی اکبر (وزیر کشور)
[بسمه تعالی. محضر مبارک آیت الله العظمی امام خمینی - متع الله المسلمین بطول بقائه همان گونه که مستحضر هستید مجلس شورای اسلامی در تاریخ 14 / 3 / 1361، موضوع سربازی پاسداران کمیته‌های انقلاب اسلامی را بررسی و در ضمن مقرر نمود این نهاد زیر نظر وزارت کشور ادامه خدمت دهد. و این وزارتخانه موظف است اساسنامه آن را تهیه و جهت تصویب، تقدیم مجلس نماید. وزارت کشور بر اساس این مصوبه اقدام نموده، لکن بعضی از آقایان معتقدند قانون صراحت ندارد که قبل از تصویب اساسنامه، کمیته انقلاب زیر نظر وزارت کشور اداره شود. از طرف دیگر همان‌طور که مستحضر می‌باشید حضرت آیت الله مهدوی کنی از سرپرستی کمیته استعفا دادند، لذا کمیته‌های انقلاب بی سرپرست و بدون مسئول می‌باشد که خود عواقب وخیمی به بار می‌آورد، بدین جهت تقاضا می‌شود مقرر فرمایید به هر گونه که مصلحت بدانید وضع کمیته‌ها روشن و مسئولی از طرف حضرتعالی معین گردد. با عرض معذرت - علی اکبر ناطق نوری - وزیر کشور]
بسمه تعالی
با تشکر از جناب حجت الاسلام آقای مهدوی که با همه توان در خدمت به اسلام کوشا هستند و با تأسف از استعفای ایشان، جناب حجت الاسلام آقای ناطق نوری را به سرپرستی کمیته‌های انقلاب اسلامی در سراسر کشور ایران منصوب نمودم. امید است تمام افراد کمیته‌ها و حضرات روحانیون که در کمیته‌ها هستند با جناب ایشان همکاری و کمک نمایند. توفیق ایشان را در خدمت به اسلام و مسلمین خواهانم.
- 17 / 5 / 61 - روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>