سخنرانی
زمان: 17 مرداد 1361 / 18 شوال 1402
مکان: تهران، حسینیه جماران
موضوع: حفظ شئونات اسلامی
حضار: ناطق نوری، علی اکبر (وزیر کشور) - کوچک زاده، علی (فرمانده ژاندارمری) - استانداران سراسر کشور - مسئولان و پرسنل دوایر سیاسی ایدئولوژیک ژاندارمری
بسم الله الرحمن الرحیم
تمام عالم محضر حق تعالی است
از اینکه آقایان استاندارها و پرسنل ژاندارمری در اینجا حاضرند و من مواجه با این چهره‌های مصمم هستم، قدردانی می‌کنم. من از زحمات همه آقایان ژاندارمری در همه جا که الآن برای اسلام فداکاری می‌کنند و همین‌طور استاندارها که در محلی هستند خدمت می‌کنند، تشکر و تقدیر می‌کنم و برای همه آنها دعا می‌کنم. من امروز بنا دارم که موعظه کنم شما آقایان را و همه ارگانهایی که در ایران هستند، بلکه همه ملت را. ما همه، تمام افرادی که در کشور مشغول یک خدمت هستند و همین‌طور ملت، که آن هم بحمدالله، مشغول خدمت به این جمهوری اسلامی هستند، ما همه مسئول هستیم:
کُلُّکُمْ راعٍ وَکُلُّکُمْ مَسْئُولْ‌
(1) ما در همه امور، در همه کارهایی که انجام می‌دهیم، در اموری که در افکار ما می‌گذرد، در محضر حق تعالی هستیم؛ تمام عالم محضر اوست، خَلَجانهایی که در قلوب همه می‌گذرد، در محضر اوست. و ما همه در هر امری که در دست ماست و در هر مسئولیتی که در این کشور به عهده داریم، مسئولیت بزرگی پیش خدای تبارک و تعالی داریم. تمام افرادی که در جبهه‌ها به جنگ مشغولند و تمام کسانی که جان خودشان را فدای اسلام می‌کنند، همه اینها در محضر خدای تبارک و تعالی هستند و اجر هیچ یک از