سخنرانی
زمان: صبح 14 شهریور 1361 / 16 ذی القعده 1402
مکان: تهران، حسینیه جماران
موضوع: اهمیت و ضرورت پاکسازی و بازسازی وزارتخانه و ادارات - توطئه‌های امریکا در منطقه
حضار: خانواده شهدای پاسداران کمیته‌های انقلاب اسلامی خوزستان - جاسبی، عبد الله (دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور) - هیأتهای بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای وابسته
بسم الله الرحمن الرحیم
ضرورت وجود هیأتهای بازسازی
ان شاء الله تعالی، آقایان حاضر، موفق به خدمتی که مشغول هستند، باشند. البته مسئله پاکسازی و بازسازی وزارتخانه‌ها و ادارات یک امر ضروری بوده است؛ برای اینکه در رژیم سابق، اشخاص بسیاری در این وزارتخانه‌ها، دراین ادارات بودند که آنها لیاقت این مسائل را نداشتند و شاید بسیاری از آنها ضد انقلاب بودند و پس از پیروزی انقلاب ضروری بود که یک همچو هیأت‌هایی باشند و شناسایی کنند اشخاصی را که مفسد هستند؛ اشخاصی را که مضر هستند به جمهوری اسلامی؛ اشخاصی که می‌خواهند نارضایتی در بین مردم ایجاد کنند؛ آنها را باید پاکسازی می‌کردند. لکن نکته‌ای که من باید عرض کنم به آقایان و این امری است که بر عموم افرادی که در این کشور مشغول خدمت هستند، برای آنها هم هست، این است که اصل این مسائل، هم ضروری است که باید باشد و هم با نبودنش فاجعه درست می‌شود. لکن در کیفیت این امر و مواردی که باید این کار بشود و افرادی که باید اینطور کارها را انجام بدهند، در آنها باید خیلی دقت بشود.
دقت در انتخاب اعضای هیأتهای بازسازی
اول راجع به افرادی که انتخاب می‌شوند برای این پاکسازیها، بازسازیها یا در