انجمنهای اسلامی که تشکیل شده است - در همه جا هست و خدمت هم زیاد می‌کنند - اول امر و مهمتر از همه این است که افرادی که انتخاب می‌کنند، سوابقشان را، کارهایی که در آن رژیم متصدی بودند و کارهایی که بعد از شکست رژیم انجام دادند، اینها باید بررسی بشود. شما می‌دانید که امروز در هر جایی که یک خدمتگزاری، یک عده‌ای بخواهند خدمت کنند، اشخاص مفسد، منافق و منحرف با حیله‌هایی خودشان را وارد می‌کنند. چه بسا آنهایی که وارد می‌شوند و می‌خواهند که برخلاف آن چیزی که اسلام اقتضا می‌کند، عمل بکنند و مردم را ناراضی کنند، چه بسا از اشخاص سالم دیگر بسیار خودشان را جنداللهی و طرفدار اسلام و طرفدار جمهوری اسلامی معرفی کنند.
امروز به مجرد اینکه یکی بخواهد خودش را مسلم و پایدار به احکام اسلام و مؤمن به نهضت حساب کند، خوب، ما باید از او قبول کنیم، لکن نباید در اموری که مربوط به اینطور مسائل است وارد بشود، مگر اینکه آن اشخاص مورد اطمینان دولت، مورد اطمینان قوّه قضایی و سایر ارگانهایی که هستند، آن اشخاص مورد اطمینان را برای اینکه شناسایی شود از افراد، آن اشخاصی باشند که بالاخره، شناسایی [کنند] اشخاصی را که می‌خواهند در این امور وارد بشوند و طرفین قضیه‌اش بسیار خطرناک است. ممکن است کسانی وارد بشوند و افراد غیر صالح را حفظ کنند، افراد صالح را کنار بگذارند و یا از خارج، افرادی که مربوط به این دستجات مختلف است وارد بکنند. این بدون شناسایی نمی‌شود باشد. همین‌طور شما بخواهید که اسم نویسی کند، هرکس می‌خواهد بیاید در این بازسازی وارد بشود، این یک فاجعه ایجاد می‌کند گاهی، پس از چیزهایی که مسلماً باید مورد نظر آقایان باشد و باید به آن دقت بشود، یعنی سوابق اشخاص در رژیم سابقه و خانواده او [ست که‌] چه جور هستند، دوستانی که او داشته است چه جور بودند وبعد از انقلاب چه جور رفتار کردند، چه وضعی داشتند، اینها باید بررسی بشود و محتاج به این است که افراد مطمئنی که صد در صد مورد اطمینان این دولت هست یا مورد اطمینان - فرض کنید - مجلس است، یا مورد اطمینان قوّه قضایی و شورای دفاع است، این افراد، مورد اطمینان برای شناسایی اینها باشد. چه بسا اگر یک نفر در بین آنها که می‌خواهند این‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>