تضعیف می‌شود و در اداره و پیشرفت امور کسی جایگزین آنان نمی‌شود، لکن همه دیدند و دشمنان کوردل فهمیدند که این حسابها غلط از کار در آمد. این حسابگران داخل و خارج با همه پرمدّعایی، انقلاب اسلامی را که از دل پاک یک ملت سرچشمه گرفته بود و با جان مردم و ایمان و عقیدت آنان آمیخته بود، نشناخته بودند. گویی آمال طبیعی حیوانی و شیطانی چشم و گوش آنان را بسته و از معنویات کور و کرشان نموده است.
ملتی که عشق شهادت در دل زن و مرد و کوچک و بزرگش جوش می‌زند و برای شهادت هریک بر دیگری سبقت می‌گیرد و از شهوات حیوانی و دنیایی گریزان بوده و عالم غیب و رفیق اعلی‌ را باور کرده است، با این خسارات، هرچه بزرگ باشد، از صحنه خارج نمی‌شود و همه دیدیم که هر شهادتی برای ملت رشید ما رشدی چشمگیر به ارمغان آورده به طوری که شهادتهای پی درپی، جمهوری اسلامی را آنچنان بیمه کرد که از آسیب دهر مصون گردید؛ و شهادت هریک از عزیزان سند رسوایی گروهکهای ملحد و منافق شد و شکست حتمی آنان را تسریع کرد و اکنون، به خواست خداوند متعال، جمهوری اسلامی ایران از قدرتی برخوردار است که سابقه نداشته است. و امید است که دست قدرتمند الهی پشتیبان این ملت مظلوم غارت شده و ستمدیده و پشتیبان قوای مسلح نظامی و مردمی در جبهه‌های نبرد علیه باطل باشد. و رحمت حق تعالی بر شهیدان راه حق در طول تاریخ و از پانزده خرداد تا کنون، و سعادت و سلامت نصیب معلولان و مجروحان و ستمدیدگان و آوارگان و بازماندگان شهدا باد.
8- مراتب تشکر و سپاس خود را متواضعانه تقدیم ملت بزرگوار متعهد ایران نموده و از خداوند تبارک و تعالی تشکر می‌کنم که در عصر حاضر، که عصر حکومت شیطان بر زمین است، چنین ملت آگاهِ رشیدِ جان نثاری در راه عقیدت و ایمان و عاشق لقاء الله و مجاهد فی سبیل الله به این کشور طاغوت زده و غارت شده عنایت فرموده که با مجاهدات خویش بدون تکیه بر قدرتهای چپ و راست، بر طاغوتیان غلبه نموده است و دست آنان را از کشور عزیز و مخازن آن کوتاه کرده و منحرفان و منافقان را منزوی نموده یا از کشور