یکی چیزی مختصری واقع شده است، آن جمعیت زیادی را می‌گیرند، حبس می‌کنند.
اما اینجا، اینهایی که قیام مسلحانه کردند و آنها هم که هوادار اینها بودند و شلوغ کاری کردند، وقتی گرفتند بعضیشان را که نمی‌شد رهایشان کنند، برای اینکه در توی حبس هم همین بساط را درست می‌کنند و توی حبس هم گاهی وقتها مأمورین را می‌زنند، گاهی وقتها می‌کشند، از این جهت خوب، اینها را جزا دادند، یک جزای عادلانه‌ای که برای حفظ جامعه، یک سرطانی را برای حفظ مزاج در می‌آورند غدّه را؛ برای حفظ جامعه هم باید این کار بشود. اما اکثر اینها الآن در حبسهایی که هستند با یک گرفتاریهایی که محبوسین آنجا دارند و مقدارش هم کم است، چطور است، اما تحت تربیت هستند؛ دارند تربیتشان می‌کنند و ما همیشه به آقایان سفارش کردیم راجع به اینها. آن وقت در خارج وقتی می‌رود همه صحبتها هست.
لزوم فعالیت وزارت ارشاد در خارج از کشور
بالاخره ما باید کلاه خودمان را خودمان نگه داریم، هیچ ننشینیم به اینکه یک کسی از خارج چه بکند؛ آنها نمی‌کنند، آنها خلاف می‌کنند. ما باید وزارت ارشادمان خودش قیام کند به اینکه در خارج یک کارهایی انجام بدهد. الآن هم که فرصت پیدا شده و شما آقایان دارید تشریف می‌برید، باید غنیمت بشمرید فرصت را و مسائل ایران را در آنجا بگویید، به مردم بگویید. آنهایی که دروغ پخش می‌کنند آنها می‌دانند، لکن مردم خیلی چیزها را نمی‌دانند، به مردم باید گفته بشود، در مساجد باید رفت، در - عرض می‌کنم که - جاهای دیگری که محل اجتماع است باید رفت. مصاحبه باید کرد با روزنامه نویسها با اینها، اگر بنویسند در روزنامه‌هایشان. در هر صورت تکلیف ما این است که خودمان کار خودمان را انجام بدهیم و ننشینیم که دیگران انجام بدهند و یکی از کارهای مهم ما این است که تبلیغاتمان دامنه‌دار بشود. حالا که نمی‌کنند در خارج، موافق ما نداریم در خارج، حالا باید خودمان برویم خارج این مسائلمان را بگوییم. بنابراین، یک کار خوبی است، این بسیار مفید است و باید در هر فرصتی ما این کار را انجام بدهیم، نه اینکه فقط
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>