که اروپایی هم باشد. تمام اینها چیزهایی بود که به ما تزریق کرده بودند، خائنهای داخلی زیادتر و الهام هم می‌گرفتند از آن خائنهای خارجی و ما را اینطوری داشتند بزرگ می‌کردند. اگر یک مدت دیگری این ایران - خدای نخواسته - به دست این رژیم فاسد باقی مانده بود، ما دیگر هیچ باید باشیم، از بین تمام رفته باشیم.
لزوم اداره کشور بدست خودمان
خداوند به ما منت گذاشت که اسلام را و ایران را به ما برگرداند و ما خودمان ان شاء الله، الآن کار خودمان را انجام می‌دهیم و باید بدانیم که باید فکرمان این باشد که ما خودمان می‌خواهیم کار بکنیم. اصلاً، فکر اینطور باید برگردد که مملکت، مملکت خودمان است، خودمان هم باید آبادش کنیم. کشاورز باید همین فکر را داشته باشد، آنهایی که در کارخانه‌ها عمل می‌کنند باید همین فکر را داشته باشند، آنهایی که در موارد صنعتی و اینها کار می‌کنند باید فکرشان این باشد که کشور مال خودمان است، وقتی مال خودمان است، معنا ندارد که یکی دیگر بیاید اداره‌اش کند، باید خودمان اداره‌اش کنیم.
آن جور نباشد که سر هر کارخانه‌ای باید کسان دیگری بیایند و بیایند که نگذارند اینجا پیشرفت کند. آمدن، برای این بود که کارها را آنها تکفل کنند، پادویی را به اینها بدهند.
شما، ایرانیها بیش از اینکه پادو باشند، بیش از اینکه در یک اداره‌ای پادو باشند، در یک جایی که صنعت است کاری به آن نداشته باشند، اینها برای این جهت می‌آمدند اینجا و حالا بحمدالله گور خودشان را گم کردند و رفتند و شما خودتان هستید و خودتان و پشتیبان شما خداست. ان شاء الله، خداوند به همه شما سلامت بدهد. و تشکر می‌کنم از شما که رادیو تلویزیون را راه انداختید و ما باید تبلیغاتمان زیاد باشد و پوشش رادیومان، تلویزیونمان زیاد بشود تا بتوانیم مطالب خودمان را به عالم برسانیم.
حالا همه مطالبی که ما داریم، همه چیزهایی که داریم اصلاً، نمی‌گذارند به جایی برسد؛ بله اگر یک چیز خلافی یک ذره وارد بشود، آن وقت رادیوها ببینید چه خواهند کرد. در هر صورت خدا همه شما را حفظ کند و موفق باشید و من هم آن قدری که سهم خودم است، دعا کردن به شماهاست و دعا می‌کنم شما را. سلامت باشید، ان شاء الله.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>