کسی برود بکند، آن را البته ما تفتیش نباید بکنیم. اما الحمدللَّه الآن مراکز فسادی نیست، آن طوری که به من اطلاع می‌دهند هیچ مراکز فسادی که ظاهر باشد نیست و شما می‌دانید که قبلاً، چه خبر بود ایران. اگر یک مدت کمی این فرصت باز داده می‌شد به اینها، خدا می‌داند که اینها چه می‌خواستند بکنند و بعضی از نمونه‌هایش در شیراز، در تهران، پیدا شد که قابل گفتن نیست، لکن بحمدالله جلویشان گرفته شد.
لزوم برخورد برادرانه ائمه جمعه با جوانان
و آن چیزی که من از آقایان تقاضا می‌کنم این است که آقایان ارشاد کنند مردم را، دعوت کنند مردم را. اگر - فرض کنید - که این جوانها، اینها هم نه اینکه سوء قصد دارند، اینها هم یک اشتباهاتی دارند، یک خطاهایی دارند، البته ممکن است که از گروه‌های مختلفی که همه منحرف هستند نفوذ کرده باشند در بین اینها، لکن شما نصیحتشان کنید، با برادری با آنها رفتار کنید. وقتی نصیحت کردید و آنها فهمیدند راه چیست، اکثراً اینطور هستند که تابع می‌شوند و باید با اینها با برادری رفتار کرد و موعظه کرد و نصیحت کرد. و اگر فرض کنید یک خطایی از این گونه افراد می‌شود، در نماز جمعه طرح نشود، چون این اسرار را که گفتند، بعضی وقتها در یک جاهایی - از مازندران نشنیده‌ام من، اما در بعضی جاها هست که - یک مطلبی که واقع می‌شود آقای امام جمعه می‌روند و اظهار می‌کنند که کِیَکْ یک همچه کاری کرده است، فلانی این کار را کرده؛ این شأن امام جمعه نیست که در محضر همه مردمی که هستند - فرض کنید - حیثیت یک آدمی را که خطا کرده، اشتباه کرده، یا - فرضاً - تعمّد کرده، این را از بین ببرند. باید آقایان ارشاد کنند، دعوت کنند. همان طوری که مأموریم به دعوت، ما دعوت کنیم و ان شاء الله، امور اصلاح بشود و شما مطمئن باشید که هیچ انقلابی به این آسانی نشده است. شوروی با آن یال و کوپالش و آن قدرتی که دارد باز در کشور خودش با سرنیزه عمل می‌کند، غیر از آن نمی‌شود، نمی‌تواند کاری بکند، با سرنیزه دارد عمل می‌کند و سرنیزه‌ها هم همین طورهاست. هر جا انقلاب شده فساد زیاد هستش، کشتار زیاد هستش. و بحمدالله ایران با
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>